* Za pregled izvještaja kucati "guest" i kao Username i kao Password!
Korisničko ime:
Lozinka:

Poštovani,
 
U cilju utvrđivanja potreba za rekonstrukciju i povratak, identificiranja prioritetnih područja povratka i planiranja aktivnosti na suštinskom okončanju procesa povratka u BiH, kroz osiguravanje jednoobrazne i usklađene realizacije ciljeva Aneksa 7. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini na cijeloj teritoriji BiH, polovinom 2004. godine, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, javno je pozvalo sve izbjeglice iz BiH, raseljene osobe u BiH i povratnike koji ispunjavaju opće kriterije za dobivanje pomoći utvrđene Zakonom da podnesu prijave za registriranje potencijalnih korisnika pomoći za rekonstrukciju i povratak.

Izuzetno je važno istaknuti da je registriranje trajan i dinamičan proces koji ostaje otvoren na neodređeno vrijeme. Detaljnije informacije o tome, mogu se naći na našem linku: kao JAVNI POZIV i  OBRAZAC ZA PRIJAVLJIVANJE.

Ove stranice nastale su kao rezultat višemjesečnih napora Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice na promoviranju, potsticanju i pomaganju strateških opredjeljenja u pravcu centraliziranja politika i njihovog koordiniranja s jedne strane i decentraliziranog implementiranja projekata kroz trajan prijenos nadležnosti u primjeni procedura vezanih za povratak i reintegriranje, sa državnog na općinski nivo uprave, s druge strane.

Sektor za izbjeglice, raseljene osobe i stambenu politiku pri ovom Ministarstvu, uz ogromni entuzijazam svojih uposlenika, osigurao je da se sve do sada pristigle prijave evidentiraju i u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama, izvještaji koji sadrže statistike (brojčane pokazatelje) sada su javno dostupni na ovim stranicama.   

Za razliku od statističih izvještaja, detaljnim pregledima tj. listama potencijalnih korisnika se ne može pristupiti jer sadrže personalne podatke. Pristup ovim podacima ograničen je na općinu povratka/rekonstrukcije, čijem osoblju ovlaštenom od strane načelnika će biti dodijeljeno korisničko ime i lozinka za rad na web aplikaciji.

Aktivnosti na proslijeđivanju obrazaca na lokalitete povratka su u toku, čime će se i sadržajno cjelokupan proces prenijeti u vlasništvo na općinskom nivou.