www.mhrr.gov.ba
MinistarDR. SAFET HALILOVIĆ

 • Rođen 3. aprila 1951. godine.
 • Diplomirao studij socioloških nauka 1974. godine, a magistrirao 1978. godine i doktorirao političke nauke 1988. godine na Univerzitetu u Sarajevu.
 • Predaje ili je predavao u zvanju profesora na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu
 • Od maja 1996. do 2001. godine generalni sekretar Stranke za BiH.
 • U periodu od 1995. do 1998. godine bio direktor Bosanskog kulturnog centra u Sarajevu.
 • Za člana Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH biran 1996., 1998., 2000., 2002. i 2006. godine. Bio predsjednik Zakonodavno-pravne komisije u tom Parlamentu i predsjednik Komisije za odbranu i sigurnost Zastupničkog doma Federacije BiH.
 • U mandatnom periodu 1998-2000. godina obavljao dužnost ministra za obrazovanje, nauku i informiranje u Vladi Kantona Sarajevo.
 • Od 28. februara 2001. godine dopredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine, a od 1. januara 2002. godine predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine – do početka 2003. godine
 • Od 20. septembra 2001. godine predsjedavajući Predsjedništva Stranke za BiH, a na Kongresu Stranke za BiH 12. aprila 2003. godine ponovno izabran za predsjednika Predsjedništva Stranke za BiH.
 • Bio vođa delegacije Stranke za BiH na razgovorima o reformi policije, Vlašić 2005. godine.
 • Potpisnik (jedan od tri) Sarajevskog sporazuma o ustavnim amandmanima na osnovu Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o konstitutivnosti naroda.
 • Bio jedan od lidera stranaka učesnica u raspravi o ustavnim promjenama u BiH – Sarajevo, Brisel, Vašington, Sarajevo, 2006. godine.
 • Izabran za ministra civilnih poslova u Vijeću ministara BiH 13. januara 2003. godine i tu dužnost obavljao do 9. februara 2007. godine.
 • Izabran 9. februara 2007. godine za ministra za ljudska prava i izbjeglice u Vijeću ministara BiH.
 • Objavio više knjiga, studija, eseja, recenzija, osvrta i prikaza knjiga, te veći broj tekstova u naučnim časopisima i novinama.


Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, Trg Bosne i Hercegovine 1