Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP)
(English)

Poziv za podnošenje prijava općina u Bosni i Hercegovini za učešće
u Projektu integriranog lokalnog razvoja (ILDP)

01. 08.2008. godine

Smjernice za aplikante za učešće u Projektu integriranog lokalnog razvoja (ILDP)

Obrazac za apliciranje za učešće u Projektu integriranog lokalnog razvoja (ILDP)

Pismo interesa za učešće u Projektu integriranog lokalnog razvoja (ILDP)

UNDP

UNDP - ILDP

 

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, Trg Bosne i Hercegovine 1