www.mhrr.gov.ba
NajnovijeSarajevo, 26. decembra 2007. godine

SAOPĆENJE

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH podržava sve aktivnosti majki maloljetnih žrtava trgovine ljudima i prostitucije iz Dervente, pa i javne proteste, ali je zabrinuto zbog, u javnosti, otkrivenog identiteta žrtava.

Naime, ogorčene majke maloljetnih žrtava protestirale su protiv neadekvatnog rada nadležnog tužilaštva i u izjavama novinarima su željele skrenuti pažnju javnosti na odnos prema zločinu počinjenom nad njihovom djecom.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH još jednom želi ukazati na propuste u medijskim izvještajima, koji se odnose na otkrivanje identiteta maloljetnih žrtava trgovine ljudima i prostitucije u Derventi.

Posebno je zabrinjavajuće nereagiranje nadležnih službenika u socijalnim službama i nadležnom tužilaštvu u vezi sa pružanjem odgovarajuće zaštite identiteta djece žrtava i njihovih porodica.

I u ovom slučaju je izostala dobra praksa pružanja profesionalnog savjeta žrtvama i njihovim porodicama o tome kako i na koji način mogu javno govoriti o svojim problemima i javno, od nadležnih institucija, zatražiti djelotvorniju zaštitu identiteta za svoju djecu i porodicu.

Ministarsvo za ljudska prava i izbjeglice BiH upozorava na štetne posljedice djelovanja svakog profesionalca, novinara, socijalnog radnika, policajca, tužioca, predstavnika nevladine organizacije koji je svojim neprimjerenim postupkom, odnosno nepružanjem odgovarajućih profesionalnih usluga doprinio, odnosno nije spriječio javno saopćavanje informacija na osnovu kojih je moguće otkriti identitet maloljetnih žrtava.

Obaveza svakog javnog radnika je da poštuje lični integritet svake osobe, a posebno djeteta i njegove porodice.

Kabinet ministra

Sarajevo, 21. decembra 2007. godine

SAOPĆENJE

U povodu vjerskih i državnih praznika, ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safet Halilović donio je odluku da, umjesto slanja pojedinačnih čestitki, budu uplaćena sredstva u humanitarne svrhe.

Prema ovoj odluci, jednokratna finansijska pomoć od 5.000 KM odobrena je Udruženju „Srce za djecu koja boluju od raka u Federaciji BiH“.

Kabinet ministra

 

Sarajevo, 20. decembra 2007. godine

SAOPĆENJE

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH uz podršku UNHCR u BiH sačinilo je nacrt Akcionog plana za reviziju Strategije za provedbu Anexa 7 Dejtonskog sporazuma, koji je ove sedmice dobio podršku relevantnih domaćih i međunarodnih institucija.

O reviziji Strategije za provedbu Anexa 7 Dejtonskog sporazuma raspravljala je i Komisija za izbjeglice i raseljene osobe BiH, koja je podržala rad radnih grupa na izradi ovog dokumenta.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH pokrenulo je proces revizije Strategije smatrajući da treba završiti proces obnove, ali i vidjeti koja su najpraktičnija rješenja za olakšan proces povratka i reintegriranja u BiH.

Također, u proteklom periodu otvorena su još neka pitanja, kao što je pitanje prava na naknadu štete nastale tokom neprijateljstava, a koja ne može biti vraćena raseljenim osobama i izbjeglicama.

Da je revizija Strategije obiman posao, govori podatak da je samo u početnoj fazi, ne računajući kantonalna ministarstva i službe u Federaciji BiH, uključeno oko 70 institucija- ministarstava i službi, domaćih i međunarodnih, vladinih i nevladinih organizacija.

Potrebno je preispitati i uskladiti propise, analizirati mogućnosti i prije svega budžete, predložiti najtransparentnija i najefikasnija rješenja, a sve radi lakšeg reintegriranja povratnika i rješavanja najvažnijih pitanja iz ove oblasti u naredne tri godine.

Kabinet ministra

Sarajevo, 15. decembra 2007. godine

SAOPĆENJE

Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safet Halilović i njegov zamjenik Slavko Marin posjetili su jučer Novi Travnik, gdje su sa nečelnikom ove općine Markom Vidakom prisustvovali primopredaji ključeva za osam stambenih objekata rekonstruiranih u okviru projekta ZP06.

Ključeve obnovljenih kuća dobili su Anto Lešić, Luca Djak, Filip Tomić, Ivo Sekić, Anđa Tomić, Anto Jerković, Ivica Ivoš i Ivo Josipović.

Ministar Halilović je kazao kako je zadovoljan što je uspješno završen projekat obnove kuća na području Općine Novi Travnik, koji je finansiran iz Fonda za povratak BiH, uz monitoring Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice.

„Na područje ove općine vratilo se oko 3.000 porodica, veliki broj stambenih jedinica je obnovljen, ali još je potrebno rekonstruirati oko 800 porušenih kuća i učiniti povratak ljudi održivim“, kazao je ministar Halilović i dodao da je u obnovu osam stambenih objekata uloženo skoro 200.000 KM.

Ministar Halilović je njegov zamjenik Marin posjetili novi dom Ante Lešića i uvjerili se da je rekonstruiran kvalitetno i prema kriterijima koje je usvojilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Kuća Ante Lešića, koja se nalazi u naselju Hadžići, bila je potpuno razrušena.

Kabinet ministra

 

Sarajevo, 7. decembra 2007. godine

SAOPĆENJE

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH osuđuje vandalski čin u kojem je zapaljeno sijeno povratnika Riste Stankovića u naselju Gornja Lohinja kod Gračanice, te traži od nadležnih organa da pronađu i primjereno kazne vinovnike ovog incidenta.

„Posebno smo zabrinuti što ovo nije prvi napad na povratnike u Gornju Lohinju, te što je svako uznemiravanje povratnika u bilo kojem dijelu BiH loša poruka za ukupni proces povratka“, smatra ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safet Halilović.

„Svaki vid uznemiravanja ili ugrožavanja mira i integriteta života građana zaslužuje najozbiljniji tretman nadležnih organa i odgovarajuće sankcije prema akterima takvih događaja. Stoga, od lokalnih vlasti tražimo da u punom kapacitetu zaštite sve svoje građane, posebno povratnike, kao jednu od najosjetljivijih kategorija stanovništva“, navodi ministar Halilović.

 

Sarajevo, 5. decembra 2007. godine

SAOPĆENJE

Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safet Halilović na današnjoj je Konferenciji za pregled rezultata programa (2005-2007), koju je u Sarajevu organizirao Populacijski fond Ujedinjenih naroda u BiH (UNFPA) sa partnerima, podržao aktivnosti ovog fonda, koje su u proteklom trogodišnjem periodu provođenje u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja, posebno kod žena i mladih, borbi protiv nasilja u porodici, među mladima, nad ženama i muškarcima i predpripremama za organiziranje i provođenje popisa stanovništva u BiH.

„Program u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja u potpunosti je posvećen mladim ljudima, a usmjeren je na podizanje svijesti mladih ljudi o HIV-u, spolno prenosivim infekcijama i zloupotrebi droga“, kazao je ministar Halilović na otvaranju Konferencije.

Ministar Halilović je kazao da je Populacijski fond UN poznat u svijetu, regiji, ali sve više i u našoj zemlji po intenzivnoj borbi protiv nasilja u porodici, među mladima, nasilja nad ženama i muškarcima.

„Populacijski fond UN podržava rad i sarađuje sa gender centrima i civilnim društvom i značajno doprinosi sveukupnoj borbi protiv nasilja u BiH“, rekao je ministar Halilović i dodao kako je ravnopravnost spolova jedan od osnovnih činilaca kada je u pitanju izgradnja stabilnog bosanskohercegovačkog društva.

„Isključivanjem bilo kojeg spola iz aktuelnih društvenih tokova, slabimo kapacitete, koji su nam neophodni u procesu pristupanja BiH evropskim integracijama“, kazao je ministar Halilović.

 

Sarajevo, 4. decembra 2007. godine

SAOPĆENJE

„Želim da svijet bude prilagođen djeci, da bude manje siromaštva, da sva djeca u svijetu imaju jednaka prava na obrazovanje“, poruka je koju će Lejla Musakadić prenijeti svjetskim liderima na specijalnoj sesiji UN „Svijet prilagođen djeci – pet godina poslije“.

Lejla Musakadić, učenica osmog razreda OŠ Grbavica 2, predstavljat će djecu BiH na ovoj sesiji, koja počinje 9. decembra u Njujorku.

Tim povodom, danas je sa Lejlom Musakadić i generalnim sekretarom organizacije „Naša djeca“ Zehrom Salman razgovarao ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safet Halilović.

Ministar Halilović je kazao kako je ovo veliko priznanje za BiH, ali i dobra prilika da Lejla Musakadić, u ime djece BiH, pošalje poruku svjetskim liderima da u našoj zemlji postoje mlade snage koje će voditi ovu zemlju ka prosperitetu.

„BiH je dio Evrope i svijeta, i kao takva treba da bude u potpunosti predana poštivanju ljudskih prava i osnovnih sloboda, među kojima posebnu pažnju treba posvećivati pravima djeteta“, kazao je ministar Halilović.

Sarajevo, 2. decembra 2007. godine

SAOPĆENJE

3. decembar - Svjetski dan invalidnih osoba

Treći decembar, Svjetski dan invalidnih osoba, u BiH se obilježava s posebnim senzibilitetom, posebno imajući u vidu ukupno stanje u zemlji i težak položaj velikog broja invalida.

„Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH izražava želju da u budućnosti uspješnije budu prevaziđene sve ukorijenjene predrasude sa negativnim konotacijama prema ovoj mnogobrojnoj populaciji bh. društva.

Prvo, jer invalidi ni u kojem slučaju to ne zaslužuju i drugo, jer skeptični stavovi i naslijeđeni stereotipi predstavljaju branu i kočnicu ukupne integracije invalida u sve društvene tokove. Oni to zaslužuju i mogu.

Samo upornom borbom, kako invalida BiH organiziranih u 13 udruženja, tako i nadležnih organa vlasti moguća je uspješna borba za poboljšanje njihovog ukupnog položaja u društvu. Potrebno je otvorenije i dosljednije raditi na razbijanju zabluda i shvatanja o invalidima kao nekorisnim bićima i njihovoj nesposobnosti da se uključuju u tokove ukupnog društvenog razvoja.

Svakako da na tom tragu naše društvo mora istrajati i iznalaziti mogućnosti da na civiliziran način, shodno međunarodnim konvencijama, deklaracijama, poveljama i protokolima dosljednije štiti njihova ljudska prava i osnovne slobode. Ne bi bilo dobro da glas invalida, kroz njihova udruženja i druge vidove organiziranja ostane bez odgovora i podrške nadležnih državnih organa i organizacija, jer oni se sami, bez dosljedne podrške nadležnih organa vlasti ne mogu izboriti za svoja zagarantirana prava.

S tim u vezi, snažniju podršku invalidima BiH trebaju dati odgojne i obrazovne ustanove. Tu prije svih mislimo na ulogu učitelja, nastavnika, medicinskog osoblja, sociologa, psihologa, pedagoga..., što će sigurno pružiti djelotvorniji uticaj na poboljšanje ukupnog položaja invalidnih osoba u našem društvu. To će se posebno, u pozitivnom smislu, odraziti na potpuniju i sveobuhvatniju pomoć djeci i omladini sa invaliditetom, na putu njihove uspješnije integracije u otvoreno društvo.

Ne smijemo zaboraviti veliki doprinos invalida ukupnom razvoju BiH, kako kroz njihovo aktivno učešće u njenoj izgradnji, tako i njihov snažan doprinos u kulturnim zbivanjima i promociji BiH širom svijeta kroz izvanredne sportske rezultate.

Stoga, povodom Dana invalida izražavamo želju i nadu da će i država BiH svojim većim zalaganjem i angažmanom u narednom vremenu doprinijeti poboljšanju njihovog ukupnog položaja, a sve u skladu sa međunarodnim konvencijama koje od svih svojih članica traže i zahtijevaju poštivanje i zaštititi osnovnih ljudska prava, posebno invalidnih osoba, koje u našem društvu zaslužuju veću pažnju i dosljedniju zaštitu“, kaže se u poruci ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safeta Halilovića.

 

Sarajevo, 2. novembra 2007. godine

SAOPĆENJE

Posredstvom Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i ministra dr. Safeta Halilovića, švedska humanitarna organizacija Gerdhem donirala je opremu za ambulantu u Kozarcu, vrijednu oko 30.000 KM.

U donaciji, koja je uručena ambulanti u Kozarcu, nalaze se, između ostalog bolesnički kreveti, kompleti medicinskog materijala, EKG aparat, ginekološki sto, invalidska kolica, čitač mikrofilma, namještaj za stomatološku ordinaciju, materijal za laboratoriju.

Ministar Halilović je ovog ljeta posjetio Kozarac i upoznao se o problemima sa kojima se suočavaju stanovnici ove mjesne zajednice.

Ambulanta u Kozarcu smještena je u prostorije osnovne škole, a planirana je obnova u ratu devastiranog Doma zdravlja.

 

Sarajevo, 3. novembra 2007. godine

SAOPĆENJE

Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safet Halilović jučer je poslije podne sa načelnikom Općine Konjic Emirom Bubalom razgovarao o ukupnoj situaciji u ovoj, prostorno najvećoj općini u BiH, posebno o stanju u oblasti povratka, rekonstrukcije i zaštite ljudskih prava.

Tokom susreta je rečeno da se u ovu općinu vratilo 3.116 osoba, te da je potrebno obnoviti još 2.890 od, u ratu oštećenih ukupno 4.158 stambenih jedinica. Za rekonstrukciju oštećenih stambenih objekata prijavilo se 211 porodica, odnosno 666 osoba.

Ministar Halilović je kazao da se, prema podacima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, za povratak u Konjic prijavilo 295 porodica, te da se sve relevantne institucije moraju angažirati kako bi ovim ljudima osigurale održivi povratak.

„Na području općine Konjic u toku su tri projekta, kojima je obuhvaćena rekonstrukcija 23 stambene jedinice u vrijednosti od 370.000 KM“, kazao je ministar Halilović i dodao da je u protekle četiri godine u obnovu kuća i održivi povratak u ovoj općini uloženo više od 3,5 miliona KM.

Sagovornici su složili da ova ulaganja nisu dovoljna kako bi bila ublažena nezaposlenost povratnika, te osiguran brži i masovniji povratak posebno mladih ljudi.

Ministar Halilović i načelnik Bubalo su razgovarali o korištenju prirodnih resursa u općini Konjic, na način da oni budu u funkciji građana, ali da pri tome bude posvećana maksimalna pažnja ekološkoj zaštiti izuzetno vrijednih vodnih resursa i drugih prirodnih dobara.

 

Sarajevo, 8. novembra 2007. godine

SAOPĆENJE

Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safet Halilović sa saradnicima jučer je poslije podne u Sarajevu razgovarao sa porodicama nestalih osoba iz sela Mičivode, Općina Sokoloc, koji petnaest godina tragaju za još 21 nestalom osobom iz ovog sela.

Identificirano je osam civilnih žrtava.

Porodice nestalih zatražile su podršku i pomoć Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH u ubrzavanju procesa traženja nestalih osoba iz ovog sela.

Ministar Halilović je kazao kako će Ministarstvo, u okviru svoje nadležnosti i na osnovu svih raspoloživih institucionalnih mehanizama, insistirati na ubrzavanju procedura za početak traganja na nestalim osobama iz sela Mičivode.

U Mičivode se prije sedam godina vratilo deset od prijeratnih 55 porodica, ali još u ovo selo dolaze makadamskim putem dugim četiri kilometra.

xxx

Ministar Halilović se susreo i sa predstavnicama Udruženja Prijedorčanki „Izvor“, sa kojima je, također, razgovarao o mogućnostima ubrzavanja procesa traženja nestalih osoba, te pitanjima ostvarivanja statusnih prava civilnih žrtava rata.

Predsjednica Udruženja „Izvor“ Fatima Fazlić i tehnički sekretar Sejda Karabašić informirale su ministra Halilovića o aktivnostima ovog udruženja, koje su fokusirane na traženje nestalih osoba i pomoć povratnicima u Prijedor u ostvarivanju statusnih prava civilnih žrtava rata.

Prema podacima Udruženja, u Prijedoru je od 1992. do 1995. godine ubijeno ili se vodi kao nestalo 3.148 osoba. Do sada su ekshumirane 1.734 osobe, a za 1.414 osoba se još traga.

Fazlić je kazala da broj nestalih nije konačan, te da ovo udruženje kontinuirano upotpunjuju bazu podataka, kako bi došlo do konačnog broja ubijenih i nestalih osoba.

Ministar Halilović je kazao kako će Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, u okviru nadležnosti, pomoći ovom udruženju, posebno u vezi sa ostvarivanjem statusnih prava civilnih žrtava rata.

Naime, veliki povratnika u Prijedor iz Federacije BiH nije ostvario nikakva statusna prava.

 

Sarajevo, 8. novembra 2007. godine

SAOPĆENJE

Uređivanje mezarja Veljaci u Bratuncu obustavljeno je, jer Vlada Republike Srpske još nije realizirala ranije donesenu odluku o isplati naknade vlasnicima zemljišta na kojem su u maju ove godine ukapane 93 civilne žrtve rata, ubijene u Bratuncu 1992. godine, kazale su predstavnice Udruženja “Žena Podrinja” tokom današnjeg razgovora u Sarajevu sa ministrom za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safetom Halilovićem i njegovim saradnicima.

“Vlada Republike Srpske donijela je odluku o izdvajanju 175.000 KM iz budžeta za isplatu naknade za četiri bošnjačke porodice, koje su ustupile osam dunuma zemljišta za ukop ubijenih Bošnjaka iz Bratunca. Do danas ta odluka nije realizirana”, kazale su predstavnice Udruženja “Žena Podrinja” Kadefa Rizvanović i Šuhra Sinanović.

One su kazale kako predugo traje i procedura u vezi sa registriranjem Fondacije “Mezarje Veljaci-Bratunac 1992”.

Prema nihovim riječima, Ministarstvu pravde BiH prije četiri mjeseca su dostavili zahtjev za registraciju ove fondacije, ali još nisu dobili odgovor.

Ministar Halilović je kazao da će Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, u skladu sa svojim nadležnostima, pružiti pomoć Udruženju “Žena Podrinja” kako bi ovi problemi bili riješeni.

 

Sarajevo, 9. novembra 2007. godine

SAOPĆENJE

„U skladu sa općim ciljevima na ekonomskoj obnovi, razvoju i saradnji, BiH će promovirati nediskriminatoran pristup pravu na stanovanje, održiv stambeni i urbani razvoj, uključujući usavršavanje instrumenata za prosperitetna poboljšanja u ovoj oblasti, sa posebnim fokusom na osiguravanje pristupa stanovanju za grupe stanovništva u nepovoljnoj socijalnoj situaciji“, kazao je ministar za ljudska prava i izbjeglice BIH dr. safet Halilović danas u Sarajevu na otvaranju Konferencije o temi „Definiranje osnova stambene strategije u BiH uključujući politiku stambenog zbrinjavanja socijalno ugroženih kategorija stanovništva“.

Konferenciju su organizirali Ministarstvo za ljudska prava i izbjgelice BiH i Misija OSCE u BiH, uz podršku UNDP, entitetskih resornih ministarstava, nevladinog sektora i ostalih relevantnih međunarodnih organizacija u BiH.

Ministar Halilović je kazao kako će Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice posebnu pažnju posvetiti strateškom okviru stambene politike, koji će biti usklađen sa preporukama sadržanim u međunarodnim izvorima prava i poduzimati odgovarajuće aktivnosti na promociji, zaštiti i osiguravanju prava na stanovanje, posebno za socijalno ugrožene kategorije stanovništva.

„Također, potrebno je stvoriti adekvatan pravni okvir, prikladno institucionalno uređenje i usvojiti politike koje će biti na tragu nediskriminatornog pristupa stanovanju za sve. Osiguravanje stanovanja za socijalno ugrožene kategorije stanovništva, zahtijeva akcije ne samo uprave na svim nivoima vlasti, nego i svih segmenata društva, uključujući privatni sektor, nevladine organizacije i partnerske organizacije međunarodne zajednice“, kazao je ministar Halilović.

Ministar je dodao kako je neophodan doprinos administracije na svim nivoima vlasti na korigovanju tržišnih nedostataka u Bosni i Hercegovini, jer će na taj način biti osigurano provođenje mjera koje su od suštinskog značaja u omogućavanju socijalno ugroženim grupama stanovništva da steknu pristup adekvatnom i finansijski dostupnom stanovanju i osnovnim uslugama.

„Postoji jaka povezanost stambene politike i drugih politika koje su u vezi sa socijalnim pravima, kao naprimjer socijalna zaštita, zdravstvo, obrazovanje i zapošljavanje, jer dostupnost stanovanja ključna je ne samo za dobrobit pojedinaca nego i za socijalnu koherentnost društva. Također, stambena politika jedan je od važnih činilaca ekonomske produktivnosti kao preduvjeta mobilnosti radne snage i igra važnu ulogu u stvaranju političkog okruženja za formiranje preduzeća i otvaranje radnih mjesta“, kazao je ministar Halilović.

Prema riječima ministra Halilovića, stambene politike na svim nivoima trebaju biti usklađene sa potrebama i zahtjevima socijalno ugroženih kategorija stanovništva, te stoga država treba razviti jednistvenu strategiju pristupa stanovanju, sa jasno definiranim potrebama, ciljevima i ciljnim grupama, standardima, procedurama za monitoring rezultata kako bi bila spriječena bilo kakva diskriminacija u pristupu stanovanju, uzimajući u obzir interdisciplinarnost sa ostalim pomenutim politikama.

Na Konferenciji su prezentirana iskustva iz ove oblasti Srbije i Hrvatske, te predstavljen stambeni profil BiH i projekat stambenog zbrinjavanja koji je sačinilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH.

 

Sarajevo, 10. novembra 2007. godine

SAOPĆENJE

“Usmjerimo našu dalju saradnju na još efikasniji rad, koji će biti u funkciji građana u BiH”, kazao je ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safet Halilović tokom susreta u Sarajevu sa delegacijom Razvojnog programa UN (UNDP) u kojoj su bili regionalna direktorica UNDP za Evropu Kori Udovički, rezidentna predstavnica UNDP u BiH Christine McNab i njen zamjenik Stefan Priesner.

Tokom razgovora je rečano kako je dosadašnja veoma dobra saradnja Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i UNDP bila fokusirana na pomoć povratnicima, izgradnju institucionalnih kapaciteta, posebno u lokalnim zajednicama, te u jačanje gender komponente u okviru Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Udovički je kazala kako postoje mogućnosti proširivanja aktivnosti u lokalnoj zajednici, odnosno kako vjeruje da se može raditi u svakoj općini u BiH.

Zajedničke projekte Ministarstvo za ljudska prava BiH i UNDP trenutno realiziraju u više od 120 općina u BiH.

Sugovornici su se složili da postoje mogućnosti unapređenja saradnje u najmanje četiri prioritetene oblasti: deminiranju u svrhu povratka, elektrifikaciji povratničkih naselja, nastavku pomoći Srebrenici i jačanju Agencije za ravnopravnost spolova BiH.

Posebno je apostrofiran problem elektrifikacije, jer oko 4.000 povratnika u prosjeku pet godina živi bez električne energije. Prvi put je Vijeće ministara BiH, na prijedlog ministra Halilovića, donijelo udluku o izdvajanju oko deset miliona KM u naredne tri godine za rješavanje ovog problema.

Predstavnici UNDP su obećali pomoći u pronalaženju sredstava za elektrifikaciju povratničkih naselja.

 

Sarajevo, 14. novembra 2007. godine

SAOPĆENJE

Bosna i Hercegovina će sačiniti akcioni plan provođenja generalnih mjera radi otklanjanja problema neizvršenih domaćih sudskih presuda koje se odnose na staru deviznu štednju, rečeno je tokom današnjeg sastanka u Sarajevu ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safeta Halilovića, ministra pravde BiH Bariše Čolaka, predstavnika Generalnog sekretarijata Vijeća Evrope – Uprave za izvršenje presuda Evropskog suda za ljudska prava Dermana Ozgura i Katarine Nedeljković i zastupnica BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava Monike Mijić i Zikrete Ibrahimović.

„Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH podržava i i zalaže se za dosljednu primjenu Konvencije o ljudskim pravima, odnosno eliminiranje svih neizvršenih presuda iz oblasti stare devizne štednje u domaćem pravnom sistemu“, kazao je ministar Halilović i dodao kako će ovo ministarstvo aktivno učestvovati u izradi akcionog plana.

Akcioni plan, rečeno je tokom sastanka, čini suštinu provođenja mjera koje je u slčaju Ruža Jeličić protiv BiH naložio Generalni sekretarijat Vijeća Evrope-Uprava za izvršenje presuda Evropskog suda za ljudska prava.

Akcioni plan treba sadržavati mjere koje će otkloniti sve zakonske prepreke za izvršenje sudskih presuda BiH, evidentirati sve neizvršene sudske presude u predmetima stare devizne štednje sa tačnim iznosima svih potraživanja, uključiti izvršenje prethodno evidentiranih presuda u planiranje budžeta za narednu godinu ili nekoliko narednih godina.

Ministar Čolak je kazao da će Ministarstvo pravde u okviru svoje nadležnosti učestvovati u rješavanju ovog problema.

Predstavnici Vijeća Evrope kazali kako je ovo njihova prva posjeta BiH, a cilj joj je podizanje svijesti kod svih nadležnih institucija o potrebi eliminacije neizvršenih sudskih presuda iz oblasti stare devizne štednje u domaćem pravnom sistemu.

Zastupnice BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava kazale su da su izmjenom Zakona o staroj deviznoj štednji otklonjene administrative prepreke za rješavanje ovog problema, ali da i dalje ostaje problem finansijskih sredstava za izvršenje presuda, koje trebaju osigurati entiteti.

Prema njihovim riječima, u Federaciji BiH, prema preliminarnim podacima dugovanja po osnovu stare devizne štednje iznose 102 miliona KM, a u Republici Srpskoj dva miliona KM.

 

Sarajevo, 15. novembra 2007. godine

PORUKA

povodom 16. novembra, Međunarodnog dana tolerancije

Međunarodni dan tolerancije obilježava se 16. novembra i tim povodom ministar za ljudska prava i izbjeglice dr. Safet Halilović uputio je poruku:

„Bosna i Hercegovina učinila je posljednjih godina veliki pomak u uspostavljanju evropskih vrijednosti kroz jačanje pravno-institucionalnog sistema i poštivanja ljudskih prava i osnovnih sloboda, te se aktivno uključuje i podstiče nastojanja da tolerancija, kao tradicionalno njeno obilježje, ponovno i u punom kapacitetu zaživi na prostorima BiH.

Povodom 16. novembra, Međunarodnog dana tolerancije, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH apeluje na sve državne organe i civilno društvo da promoviraju toleranciju - i riječima i djelom. Još jednom osuđujemo i to očekujemo i od drugih, da jasno, i u skladu sa zakonom, osude sve pokušaje nacionalne, vjerske i druge netrpeljivosti. Ovo tim prije što su u posljednje vrijeme na prostoru BiH sve prisutnije pojave nacionalističkih i nasilničkih ispada koji zabrinjavaju svakog dobronamjernog građanina BiH.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH ukazuje na vrijednosti tolerancije, koje su prvi korak ka stvaranju pretpostavki za jačanje povjerenja među građanima BiH. Aktuelni društveno-politički trenutak u našoj zemlji, kada pojedinci i grupe nastoje svojim neprimjerenim i protuzakonskim radnjama i stavovima ugroziti pozitivne vrijednosti društva, sijući nepovjerenje, defetizam, nacionalizam i nacionalnu mržnju prema neistomišljenicima i političkim protivnicima, još jednom potvrđuje kako vrijednosti tolerancije nemaju alternativu.

Radi prevazilaženja pojava i tendencija koje koče ukupne društvene tokove i uključivanje naše zemlje u euroatlantske integracije, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH apelira na sve institucije i građane BiH, da svako na svoj način, kroz sportske, kulturne i druge vidove organiziranja, daju puni doprinos kako bi naša zemlja učinila još jedan iskorak ka ukupnom napretku i prosperitetu, a samim tim ispoštovala i uvažila sve ono što od nas traži suštinsko demokratsko značenje Međunarodnog dana tolerancije“.

 

Sarajevo, 20. novembra 2007. godine

SAOPĆENJE

Osuda napada na M. Tahirovića

Već duže vrijeme, a posebno nekoliko posljednjih mjeseci, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH uočava povećan broj incidenata koji su usmjereni na ugrožavanje lične i fizičke sigurnosti građana u BiH.

Posebno je uočeno da su najčešće ugrožene najranjivije kategorije građana, povratnici, žrtve rata, logoraši, koji i najteže podnose bilo koji slučajni ili planirani incident u zemlji.

I posljednji napad na Murata Tahirovića, predsjednika Saveza logoraša BiH, koji se desio ovih dana u mjestu Stričići, na relaciji Mrkonjić Grad-Banja Luka, prema ocjeni Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH samo je način da se dodatno uznemire najranjivije kategorije građana u BiH i poveća stepen njihove, ali i nesigurnosti ostalih građana u BiH.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH osuđuje sve incidente koji su usmjereni na sigurnost bilo kojeg građanina, a posebno najranjivijih kategorija građana i poziva sve nadležne institucije u BiH da se dodatno angažiraju i osiguraju odgovarajuće kontakte, razgovore sa građanima, naročito najranjivijim kategorijama, kako bi preduprijedili bilo koji problem građana, koji iz bilo kojih razloga osjećaju da su ugroženi, izloženi prijetnjama.

Sigurnost je jedno od najvažnijih ljudskih prava koje moraju osiguravati sve institucije u BiH, te zbog toga Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH smatra da je potrebno povećati odgovornost svih sigurnosnih službi i pravosudnih organa u pogledu reakcije na sprječavanje i suzbijanje ovakvih i sličnih događaja.

 

Sarajevo, 28. novembra 2007. godine

SAOPĆENJE

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH pozdravlja odluku Okružnog suda u Hagu, prema kojoj je omogućeno vođenje postupka protiv UN i države Holandije za genocid počinjen u Srebrenici 1995. godine.

„Pozdravljamo ovu odluku Okružnog suda u Hagu i upućujemo čestitke međunarodnom advokatskom timu, te majkama Srebrenice koji su predano radili, te izdjejstvovali da bude održano suđenje o odgovornosti međunarodnih institucija koje su propustile da spriječe izvršenje genocida u Srebrenici“, smatra ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safet Halilović.

„Ova odluka daje nadu svim obespravljenim u BiH, ali i svijetu da u, najtežim zločinima i povredama ljudskih prava, nema i ne može povlaštenih“, navodi ministar Halilović.

 

Sarajevo, 29. novembra 2007. godine

SAOPĆENJE

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH intenzivirat će aktivnosti kako bi do maja naredne godine bio završen proces ratificiranja Evropske socijalne povelje, kazao je ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safet Halilović tokom jutrošnjeg susreta u Sarajevu sa zamjenikom izvršnog sekretara Evropskog komiteta za socijalna prava Henrikom Kristensenom i predstavnikom Odsjeka za Evropsku socijalnu povelju Vijeća Evrope Benno Kilianom.

„Ratificiranje Evropske socijalne povelje u interesu je građana BiH i asocijacija civilnog društva, te ćemo stoga, uz pomoć Vijeća Evrope, nastojati što prije otkloniti sve prepreke koje imamo u procesu ratifikacije“, kazao je ministar Halilović u razgovoru sa evropskim zvaničnicima održanom pred početak drugog dana seminara o Evropskoj socijalnoj povelji koji su organizirali Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i Sekretarijat Evropske socijalne povelje – Generalna direkcija za ljudska prava Vijeća Evrope.

Kristensen je kazao kako je ohraben aktivnostima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH u procesu ratificiranja Evropske socijalne povelje i da ono čini sve što je potrebno (u što spada i ovaj seminar) da bi bio ratificiran ovaj dokument, te dodao da će Vijeće Evrope usko sarađivati sa ovim Ministarstvom u procesu koji traje, ali i nakon ratifikacije, te primjene Povelje.

 

Sarajevo, 30. novembra 2007. godine

SAOPĆENJE

Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safet Halilovć sa saradnicima danas je u Sarajevu o stanju povratničke populacije u Livanjskom kantonu razgovarao sa predstavnicima Srpskog građanskog vijeća – Pokreta za ravnopravnost (SGV-PR) ovog kantona Todorom Mičićem i Ilijom Damjanovićem.

„Oko 15.000 povratnika u Bosansko Grahovo, Glamoč i Drvar živi u izuzetno teškim ekonomskim uslovima. Ovi ljudi su čvrsto opredijeljeni za ostanak u svojim kućama, ali im je za to potrebna pomoć“, kazao je Mičić.

Prema njegovim riječima, podnesena su 833 zahtjeva za obnovu kuća, deset godina pojedine mjesne zajednice čekaju elektrifikaciju, sva predratna preduzeća su uništena ili privatizirana pod sumnjivim okolnostima, nijedan povratnik ne radi u javnim ustanovama.

Ministar Halilović je podržao opredjeljenje povratnika da ostanu u svojim kućama i obećao pomoć Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH u procesu održivog povratka u općinama Livanjskog kantona.

„Uskoro ćemo posjetiti ovo područje, kako bismo ohrabrili ljude za ostanak na svojim ognjištima. Također, sa entitetskim ministarstvima i našim međunarodnim partnerima dogovorit ćemo konretnu pomoć povratnicima“, kazao je ministar Halilović.

Pomoćnici ministra Mario Nenadić i Mujo Jejna kazali kako bi već početkom sljedeće godine mogao biti riješen problem elektrifikacije prioritetnih područja, iz sredatava koje je osiguralo Vijeće ministara BiH.

„Nadamo se da ćemo putem UNHCR i donatora osigurati povratnicima u Mjesnu zajednicu Grahovo 1 poljoprivrednu mehanizaciju i stočni fond, koji bi im garantirao održivi povratak“, kazao je Nenadić.

Jejna je kazao kako je u prošloj godini u Livanjskom kantonu obnovljeno 140 stanova, a u ovoj godini oko 270 stanova.

 

Sarajevo, 3. oktobra 2007. godine

SAOPĆENJE

Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safet Halilović sa saradnicima razgovarao je sa direktorom Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) Andersom Hedlundom i predstavnicom SIDA iz Stokholma Evom Belfrage o projektima koje u BiH finansira ova švedska organizacija.

Belfrage je kazala kako su u potpunosti zadovoljni saradnjom sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, te dodala da će do kraja ove godine biti završeni projekti pomoći u oblasti povratka.

U 2006. godini SIDA je za projekte u BiH izdvojila 28 miliona eura, a u narednom trogodišnjem periodu planira uložiti oko 75 miliona eura.

„U narednom periodu ćemo se fokusirati na pomoć BiH u procesu stabilizacije i pridruživanja Evropskoj uniji, a to ćemo činiti kroz podršku institucionalnim reformama“, kazala je Belgrage i dodala da, također, žele pomoći Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice u izradi akcionih planova za poboljšanje položaja Roma u BiH, posebno u segmentu stanovanja.

Ministar Halilović je zahvalio predstavnicima SIDA na pomoći koju pružaju BiH, osobito povratnicima i dodao kako su kroz direktnu saradnju SIDA i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice realizirali veoma važne projekte.

Tokom susreta je rečeno kako će do kraja godine biti završen zajednički projekat u okviru kojeg će biti dopunjena baza podataka o svim objektima koje treba obnoviti u BiH. Ovaj projekat će biti realiziran u 104 općine u BiH i one će moći koristiti ovu bazu podataka za odabir korisnika pomoći u rekonstrukciji objekata.

 

Sarajevo, 4. oktobra 2007. godine

SAOPĆENJE

Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safet Halilović posjetio je jučer opštinu Derventa, gdje se u neposrednom kontaktu sa povratnicima u gradskom naselju i ruralnim sredinama informirao o stanju u oblasti povratka, uspjesima, problemima i potrebama ove strukture stanovništva, kao i osiguranju i zaštiti ljudskih prava o ovoj opštini.

Prema evidenciji nadležne opštinske službe, do sada su povratak ostvarile 2.263 osobe, od toga 1.771 osoba bošnjačke nacionalnosti i 491 osoba hrvatske nacionalnosti, što ni približno ne odgovara predratnoj etničkoj slici ovog područja.

Broj evidentiranih prijava potencijalnih povratnika u opštinu Derventa je oko 1.500 porodica. Za to je potrebno obnoviti još oko 1.200 stambenih jedinica u 29 naselja, za što je neophodno osigurati oko 12,800.000 KM, te oko 1,800.000 KM za obnovu devet škola – četiri osnovne i pet područnih.

Urgentne potrebe su izražene i za obnovu elektro-mreže, vodovodnog sistema i lokalne putne mreže.

 

Sarajevo, 9. oktobra 2007. godine

SAOPĆENJE

Ministar za ljudska prava i izbjeglice dr. Safet Halilović sa saradnicima i šef Sektora za demokratiju i socijalni razvoj Delegacije Evropske komisije u BiH Michael Docherty razgovarali su danas u Sarajevu o projektu „Praćenje preporuka funkcionalnog pregleda sektora povratka“, koji finansira Evropska unija.

Sastanku su prisustvovali i članovi tima za provedbu ovog projekta vrijednog oko milion KM.

Ministar Halilović je, uz opasku da preporuke iz funkcionalnog pregleda sektora povratka nisu dovoljno konkretizirane, podržao ovaj projekat i predložio da aktivnosti budu usmjerene u pravcu pomoći Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH da bude efikasna institucija koja će se baviti potrebama raseljenih osoba i izbjeglica i zaštitom ljudskih prava.

„Ne želimo se baviti sami sobom. Želimo da nam pomognete da postanemo institucija koja će pomagati povratnicima u obnovi njihovih kuća, stvaranju uvjeta za održivi povratak i zaštiti ljudskih prava“, kazao je ministar Halilović.

Docherty je kazao kako će projekat, čija je priprema počela prije nekoliko sedmica, biti fokusiran na ono što su potrebe Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice i kako će u njegovoj provedbi usko sarađivati sa ovim ministarstvom.

 

Sarajevo, 10. oktobra 2007. godine

SAOPĆENJE

Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safet Halilović i direktor Federalne televizije Jasmin Duraković razgovarali su danas o saradnji ove dvije institucije, prije svega u segmentu bolje informiranosti bh. dijaspore o događanjima u BiH i specifičnim pitanjima koja se odnose na građane BiH koji žive u inozemstvu.

Ministar Halilović i pomoćnica ministra za iseljeništvo Ruzmira Tihić-Kadrić informirali su Durakovića o aktivnostima Ministartsva za ljudska prava i izbjeglice i predložili mu emitiranje televizijske emisije koja bi bila posvećena bh. dijaspori.

„S obzirom na to da Federalna televizija svoj program emitira putem satelita, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH spremno je pružiti pomoć ovoj televiziji u produkciji programa koji bi bio namijenjen bh. građanima koji žive u inozemstvu“, kazao je ministar Halilović.

Duraković je prihvatio inicijativu Ministarstva i predložio emitiranje sedmičnog magazina koji bi bio posvećen bh. dijaspori.

 

Sarajevo, 17. oktobra 2007. godine

SAOPĆENJE

U povodu obilježavanja 17. oktobra, Svjetskog dana borbe protiv siromaštva Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH podsjeća da u BiH veliki broj građana živi u teškim ekonomskim i socijalnim uslovima.

Obaveza svih institucija je da sve svoje aktivnosti planiraju tako da omoguće dovoljan životni standard za svakog građanina kroz uspostavljanje konkretnih mjera ili programa koji će osigurati osnovni nivo ekonomske i socijalne zaštite. U tom smislu, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH aktivno radi na zagovaranju politika, programa, akcionih planova i strategija koji imaju za cilj poboljšanje zaštite najugroženijih kategorija kao što su: raseljene osobe, izbjeglice, povratnici, stare osobe, osobe sa invaliditetom i druge ranjive kategorije.

Breme siromaštva naročito pogađa mlade ljude koji pripadaju marginaliziranim grupama: izbjeglice i raseljene osobe, osobe sa invaliditetom, mlade romske nacionalnosti.

Siromaštvo je rasprostranjenije među ruralnim stanovništvom. Također, mlade žene su češće izložene opasnosti od siromaštva, posebno one koje su izložene nasilju i samohrane majke.

Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u Evropi bez cjelovite strategije poboljšanja položaja i uslova života mladih ljudi, ali ohrabruje činjenica da je u toku izrada takve strategije, koja bi trebala doprinijeti povećanoj brizi društva o mladima, a posebno onima koji život započinju u uslovima siromaštva.

Ovogodišnji Dan borbe protiv siromaštva i nejednakosti u BiH trebao bi biti posvećen mladima kako bi bila naglašena posebnost ove kategorije stanovništva i njegova ranjivost kada je riječ o siromaštvu.

Bosna i Hercegovina je potpisivanjem Evropske socijalne povelje priznala za jedan od svojih glavnih ciljeva i odgovornosti postizanje i održavanje što je moguće više i stabilnije razine zaposlenosti.

Socijalnom poveljom BiH se obavezala poduzeti, u okviru ukupnog i usklađenog pristupa, mjere radi promicanja dostupnosti posebno zapošljavanja, stanovanja, obučavanja, obrazovanja, kulture, socijalne i medicinske pomoći osobama i njihovim porodicama koje se nalaze ili im prijeti opasnost da se nađu u okolnostima socijalne isključenosti ili siromaštva, te da preispituje mjere radi njihovog prilagođavanja;

Siromaštvo je višedimenzionalni problem, čije rješavanje ne može biti ograničeno samo na sistem socijalne pomoći, već jedino kroz sveobuhvatnu politiku koja će: olakšati učestvovanje u zapošljavanju i pristupu svim resursima, pravima, dobrima i uslugama; smanjiti rizike za ulazak u siromaštvo; pomoći najugroženijim i mobilizirati sve raspoložive resurse za borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti.

Evropska unija je posvećena modernizaciji i razvoju Evropskog socijalnog modela, zasnovanog na principima pozitivnog međudjelovanja ekonomskih, socijalnih i radnih politika, koji promoviraju kvalitet radnih i socijalnih politika i kroz stalnu modernizaciju sistema socijalne zaštite, uzimajući u obzir troškove nedostatka socijalne politike kontinuirano razvija svoj socijalni model, nastoji što prikladnijim mehanizmima jačati povjerenje građana u socijalni model posebno kroz unaprjeđenje kapaciteta za djelovanje kroz zakonodavstvo, socijalni dijalog i finansijske instrumente, te kroz dva najznačajnija strateška cilja Evropske unije -zapošljavanje (prosperitet) i stvaranje jednakih mogućnosti za sve (solidarnost).

 

Sarajevo, 17. oktobra 2007. godine

SAOPĆENJE

Ministar za ljudska prava i izbjeglice dr. Safet Halilović sa saradnicima razgovarao ja danas u Sarajevu sa predsjednicom Svjetskog saveza dijaspore (SSD) BiH Senadom Softić-Telalović o predstojećem sastanku Glavnog odbora SSD BiH, aktivnostima u pripremi četvrtog Kongresa SSD i mogućnostima unapređenja saradnje ove dvije institucije.

Softić-Telalović je kazala da će sastanak Glavnog odbora SSD BiH biti održan od 19. do 21. oktobra u Jajcu, u okviru kojeg je predviđena diskusija o učvršćivanju zajedničkih ciljeva relevantnih državnih bh. institucija i SSD BiH.

Ministar Halilović, koji će u petak i subotu, 19. i 20. oktobra ove godine u Jajcu učestvovati u radu Glavnog odbora SSD, kazao je da je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, u okviru svoje nadležnosti, pokrenulo aktivnosti koje bi trebale doprinijeti jačoj saradnji države BiH sa dijasporom.

Ministar Halilović je dodao da Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH aktivno sudjeluje u izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH, posebno odredbi koje se odnose na dijasporu.

“Također, i dalje insistiramo na brisanju diskriminirajućeg člana 17 Zakona o državljanstvu BiH”, kazao je ministar Halilović.

Softić-Telalović je informirala ministra da će četvrti Kongres SSD BiH biti održan krajem maja sljedeće godine u Sarajevu.

 

Sarajevo, 18. oktobra 2007. godine

SAOPĆENJE

Na inicijativu ministra za ljudska prava i izbjeglice dr. Safeta Halilovića, danas je u Sarajevu održan konstituirajući sastanak Komisije za kontrolu procesa javnih nabavki i utroška finansijskih sredstava prema Programu oporavka i razvoja Srebrenice iz rezerviranih sredstava budžeta institucija BiH.

Komisija je, radi ubrzanja početka implementacije ovog važnog programa, zaključila da do sredine sljedeće sedmice treba usaglasiti Poslovnik o radu Komisije i neophodne procedure za kontrolu procesa javnih nabavki i utroška finansijskih sredstava.

Članovi Komisije su predložili otvaranje posebnih podračuna u budžetu institucija BiH, kao i operativnog računa u Općini Srebrenica, na koje će sukcesivno biti uplaćivana sredstva za implementiranje Programa.

U sljedeći ponedjeljak će u Općini Srebrenica biti održan sastanak sekretarijata Komisije sa načalnikom ove općine i njegovim saradnicima, kako bi projekat što prije postao operativan.

Komisija je usvojila i zaključak da će, zbog značaja da sav odobreni budžet dođe do krajnjih korisnika, biti zabranjena bilo kakva administrativna finansijska izdvajanja unutar projekta.

Zaključeno je i da Komisija obavi dodatne konsultacije sa drugim akterima u ovom projektu, kao i da informira Vijeće ministara BiH o potrebi određenih preciziranja kada su u pitanju nadležnosti pojedinih nosilaca aktivnosti u provedbi Programa oporavka i razvoja Srebrenice iz rezerviranih sredstava budžeta institucija BiH.

Vijeće ministara BiH je polovinom septembra ove godine imenovalo Komisiju za kontrolu procesa javnih nabavki i utroška finansijskih sredstava prema Programu oporavka i razvoja Srebrenice iz rezerviranih sredstava budžeta institucija BiH u iznosu od 10 miliona KM.

U Komisiju su imenovani ministar Halilović, zamjenik ministra finansija i trezora Fuad Kasumović i pomoćnik ministra civilnih poslova BiH Franjo Markota.

 

Sarajevo, 19. oktobra 2007. godine

SAOPĆENJE

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, u saradnji sa Ministarstvom finansija i trezora BiH, te entitetskim ministarstavim za finansije i ministarstvima za pitanja izbjeglica i raseljenih osoba, Vladom Republike Srpske i Distrikta Brčko, uspješno je završilo pregovore sa OPEC Fondom za razvoj o finansijskoj pomoći u realizaciji projekta „Održivi povratak izbjeglica i raseljenih osoba - obnova stambenog fonda“.

Projekat će biti realiziran na cijeloj teritoriji BiH, a prema procjeni, bit će obnovljeno oko 700 povratničkih domova. Vrijednost ovog projekta je osam miliona američkih dolara, a finansirat će ga OPEC Fond za razvoj.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, u saradnji sa entitetima i Brčko Distriktom, izradilo je projektnu dokumentaciju, studiju izvodljivosti i usaglasilo finansijski aranžman sa OPEC Fondom za razvoj, koji daje veliki doprinos rješavanja problema izbjeglica u BiH.

OPEC Fond je pozitivno ocijenio projekat i studiju izvodljivosti, koji zadovoljavaju najstrožije kriterije Evropske unije (EU).

Također, iz Fonda je najavljeno da će saradnja biti nastavljena, nakon realizacijei ovog projekta.

 

Sarajevo, 24. oktobra 2007. godine

SAOPĆENJE

Ministar za ljudska prava i izbjeglice dr. Safet Halilović sa saradnicima razgovarao je danas sa delegacijom Vijeća Evrope u kojoj su bili Tim Cartwright, predstavnik Direktorata za strateško planiranje, Roberto Lamponi, predstavnik Direktorata za ljudska prava i pravne poslove i Alfonso Zardi, predstavnik Direktorata za demokratiju i politička pitanja Vijeća Evrope o mogućnostima saradnje u narednom srednjoročnom periodu.

Ministar Halilović je kazao kako je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH postiglo značajne rezultate u provedi konvencija o zaštiti ljudskih prava i strateškom planiranju u zaštiti pojedinih, najranjivijih grupa, ali da postoje ograničenja u njihovoj efikasnijoj provedbi uzrokovana nedostatkom finansijskih sredstava.

„Zbog toga nam je potrebna pomoć i podrška Vijeća Evrope i Evropske komisije, posebno u zaštiti ljudskih prava povratnika, nacionalanih manjina, djece, žrtava rata, invalidnih osoba, kao najranjivih grupa u BiH“, kazao je ministar Halilović.

Cartwright je rekao da Vijeće Evrope i Evropska komisija pripremaju srednjoročni program saradnje, te da bi BiH mogla dobiti pomoć 2009. godine, s obzirom na to da su sredstva za sljedeću godinu već isplanirana.

On je prihvatio prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, prema kojem će Vijeću Evrope u Evropskoj komisiji biti dostavljen detaljan plan o aktivnostima koje podržavaju ove institucije i projektima Ministarstva za čiju realizaciju bi trebala njihova pomoć.

 

Novi Vinodolski (Hrvatska), 25. oktobra 2007. godine

SAOPĆENJE

„Desetine hiljada osoba u regionu još se vode kao nestale. Naša procjena je da u Bosni i Hercegovini treba pronaći još oko 13.000 osoba, od 30.000 koliko se smatralo da je bilo nestalih na kraju sukoba u Bosni i Hercegovini“, kazao je ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safet Haliloivć danas na otvaranju 10. regionalne konferencije umrežavanja o nestalim osobama u Novom Vinodolskom (Hrvatska).

Prema riječima ministra Halilovića, preduvjet za uspostavu održivog sistema traženja i identificiranja nestalih osoba u BiH bio je donošenje Zakona o nestalim osobama zasnovanog na principu jednakosti i nediskriminacije.

„Zakon o nestalim osobama bio je instrument za uspostavu Instituta za nestale osobe kao jedinstvene, nezavisne, samostalne stručne institucije od javnog interesa kojoj se povjeravaju ovlaštenja utvrđena Zakonom o nestalim osobama Bosne i Hercegovine, a koja između ostalog uključuju: prikupljanje, obradu i sistematiziranje podataka o nestalim osobama i o pojedinačnim i masovnim grobnicama; uspostavu centralne, jedinstvene baze podataka o nestalim osobama; pronalaženje, provjeravanje i obilježavanje lokaliteta pojedinačnih i masovnih grobnica, učestvovanje u ekshumacijama, asanaciji terena, antropološkim obradama, identifikacijama; ostvarivanje saradnje sa Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju, te pravosudnim institucijama u BiH“, kazao je ministar Halilović i dodao da su konstituiranjem Upravnog odbora u junu ove godine stvoreni su preduvjeti za početak djelovanja Instituta.

Prema riječima ministra Halilovića, značajne aktivnosti predstoje i u pravcu uspostave jedinstvene base podataka nestalih osoba, što zahtijeva dodatne napore ne samo Instituta za nestale osobe već i svih drugih institutija, kao i pomoć Međunarodnog komiteta Crvenog križa i Međunarodne komisije za nestale osobe.

„Još je ostalo neriješeno pitanje uspostave Fonda za podršku porodicama nestalih osoba. Situacija u ovoj oblasti je veoma složena, jer pitanje uspostave Fonda za podršku porodicama nestalih osoba je zaustavljeno zbog dugotrajnog procesa usaglašavanja sa predstavnicima entiteta u čijoj je nadležnosti pitanje socijalne potpore za sve žrtve rata u Bosni i Hercegovini bez čije saglasnosti nije moguće uspostaviti Fond. U vezi sa spornim pitanjima, do sada smo u Ministartvu za ljudska prava i izbjeglice nekoliko puta pokušali ponuditi konstruktivna rješenja, ali moramo priznati da do sada, nažalost, nije usaglašeno zajedničko rješenje te nam ostaje u narednim danima da u vezi sa ovim problemom pronađemo rješenje kojim će napokon biti osogurana jednaka zaštita za sve porodice nestalih osoba u Bosni i Hercegovini“, kazao je ministar Halilović.

 

Sarajevo, 31. oktobra 2007. godine

SAOPĆENJE

Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safet Halilović uputio je danas protest Centralnoj izbornoj komisiji (CIK) BiH povodom neblagovremenog informiranja bh. iseljenika o raspisivanju vanrednih izbora za predsjednika Republike Srpske (RS), te u ime bh. dijaspore zatražio produženje roka za registraciju birača, koji ističe danas.

„Prema navodima organizacija bh. dijaspore, CIK BiH i diplomatsko-konzularna predstavništva BiH kasno su uputili informaciju o raspisanim izborima za predsjendika RS. Istovremeno, ostavljen je kratak rok za registraciju birača koji glasaju putem pošte“, kaže se u pismu ministra Halilovića CIK BiH.

Naime, neke organizacije bh. dijaspore informaciju o izboru predsjednika RS dobile su 26. oktobra 2007. godine, pet dana prije isteka roka za registraciju birača.

Ovako kratak rok velikom broju bh. građana BiH koji žive izvan BiH, a prema podacima ima ih oko 1,3 miliona, ne pruža mogućnost da se registriraju do utvrđenog roka.

Za registraciju birača, osim propisanog obrasca, potrebno je osigurati i dodatnu dokumentaciju i putem pošte poslati CIK BiH, što zavisno od države iz koje se šalje, traje od četiri do deset dana.

„Ovakvo postupanje CIK dijaspora doživljava kao namjerno onemogućavanje korištenja jednog od osnovnih ljudskih prava-prava glasanja na izborima. Kako bi im bilo osigurano ovo pravo, u ime organizacija bh. dijaspore tražimo od CIK da produži rok za registraciju novih birača iz inozemstva koji glasaju putem pošte“, kaže se u pismu ministra Halilovića upućenom CIK BiH.

 

Sarajevo, 5. septembra 2007. godine

SAOPĆENJE

Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safet Halilović danas je u Sarajevu primio tim egipatskih istraživača, predstavnika Ambasade Egipta u BiH i predstavnike Fondacije Arheološki park:Bosanska piramida Sunca sa kojima je razgovarao o dosadašnjim istraživanjima u Visokom i načinima unaprjeđenja ovog procesa.

U delegaciji su bili egipatski renomirani eksperti iz oblasti arheologije i geologije dr. Mona Fouad Aly, dr. Soleiman Hamed El Heweli i dr. Nabil Swelim, predstavnik Ambasade Egipta u BiH, te predstavnici Fondacije Semir Osmanagić i Ahmed Bosnić.

„Posjetili smo pet arheoloških lokacija i u jednom tunelu na kamenim blokovima pronašli pismo, čije uzorke ćemo proučavati u Egiptu“, kazala je dr. Fouad i dodala kako su istraživanja u Visokom veoma važan projekat za BiH u koji bi se trebale uključiti sve relevantne institucije u našoj zemlji.

I dr. El Heweli i dr. Swelim su još jednom ponovili da su visočke piramide djelo ljudskih ruku i da imaju osnovne elemente, odnosno zadovoljavaju dva osnovna faktora: estetiku i stabilnost, te su dodali kako arheološka istraživanja treba nastaviti.

Ministar Halilović je zahvalio egipatskim ekspertima na njihovom angažiranju u istraživanju visočkih piramida, kao svojevrsnog erheološkog, geološkog i kulturološkog fenomena.

„Ljudi su obično neprijatelji onog što ne znaju“, kazao je ministar Halilović i dodao da podržava domaće entuzijaste u daljim istraživanjima čiji će rezultati doprinijeti podizanju svijesti o validnosti ovog fenomena i ozbiljnijem pristupu ovom procesu koji može samo doprinijeti promociji naše zemlje.

 

Sarajevo, 6. septembra 2007. godine

SAOPĆENJE

Predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava u BiH Srđan Dizdarević sa saradnicima upoznao je ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safeta Halilovića o Nacrtu zakona protiv diskriminacije, koji predstavlja okvir za identifikaciju diskriminacije i predviđa osnivanje neovisnog tijela koje će štititi ljudska prava.

„Diskriminacija je generator kršenja ljudskih prava i osnovnih sloboda“, kazao je Dizdarević tokom susreta sa ministrom Halilovićem i njegovim saradnicima jučer poslije i dodao kako je potrebno učiniti dodatne napore kako bi se stalo ukraj svakom obliku diskriminacije u našoj zemlji.

Ministar Halilović je podržao ovu inicijativu Helsinškog komiteta i kazao kako je spreman, nakon ekspertske analize Nacrta zakona protiv diskriminacije, uputiti ga u proceduru usvajanja.

Ministar Halilović i Srđan Dizdarević su se složili da postoji niz pitanja iz oblasti zaštite ljudskih prava na kojima zajedničku mogu raditi ove dvije institucije.

Profesorica Nada Ler-Sofranić, koja je učestvovala u izradi nacrta ovog zakona, kazala je kako ovaj dokument ima podršku više od 100 nevladinih organizacija i velikog broja osoba koje su diskriminirane prema različitim osnovama.

Sugovornici su saglasni da su povratak izbjeglica, rješavanje problema romske populacije, bolje funkcioniranje institucije ombudsmena i reforma policije prioriteti u radu i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Helsinškog komiteta za ljudska prava u BiH.

 

Sarajevo, 22. septembra 2007. godine

SAOPĆENJE

Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safet Halilović sa saradnicima boravi u dvodnevnoj posjeti Frankfurtu, gdje se održava tradicionalna manifestacija „Sedmica interkulture“.

Uoči sinoćnjeg otvaranja ove manifestacije, ministar Halilović se susreo sa gradonačelnicom Frankfurta Petrom Rot sa kojom je razmijenio mišljenja o aktuelnom stanju u BiH i Evropi.

Gradonačelnica Frankfurta podržala je multikulturne i mulireligijske vrijednosti BiH i Evrope i zaštitu ljudskih prava svih građana.

Ministar Halilović je gradonačelnici Rot uručio monografiju Bosne i Hercegovine, koja govori o multikulturalnosti i multireligioznosti BiH kao njenim najvrednijim principima na kojima počiva njena stoljetna historija.

Gradonačelnica Frankfurta je kazala da je u ovom gradu prisutno 170 različitih kultura i oko 150 religija, da su u Bundestagu prisutni stranci, te da je odlučna u borbi protiv pojava rasizma i fašizma i opredijeljenja za zaštitu prava svih građana koji žive u ovom gradu.

Na početku jednoipostanog program otvaranja manifestacije „Sedmica interkulture“, gradonačelnica Rot posebno je pozdravila ministra Halilovića, izrazivši još jednom podršku multikulturalnoj i multireligijskoj tradiciji BiH u nadi da će naša zemlja zauzeti mjesto koje joj pripada u evropskoj porodici država i naroda.

 

Sarajevo, 22. avgusta 2007. godine

SAOPĆENJE

Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safet Halilović uputio je Vijeću ministara BiH Aneks uz prijedlog budžeta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, u kojem predlaže osiguravanje dodatnih 108 miliona KM za realiziranje održivog povratka u 2008. godini.

Vijeće ministara BiH na narednoj bi sjednici trebalo raspravljati o okvirnom budžetu za period od 2008. do 2010. godine.

Pod pretpostavkom ovogodišnjeg nivoa ulaganja, u ovoj i naredne tri godine, mogao bi biti osiguran održivi povratak oko 18.000 porodica.

Prema Aneksu na prijedlog budžeta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH za narednu godinu, trebalo bi osigurati dodatnih 58,8 miliona KM za obnovu stambenih jedinica izbjeglica i raseljenih osoba u BiH, 46,2 miliona KM za održivi povratak i nešto više od 3,2 miliona KM za prioritenu elekrifikaciju stambenih jedinica za potrebe već realiziranog povratka.

Aktuelni pokazatelji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH svjedoče o blizu 40.000 porodica ili 135.000 osoba koje trebaju pomoć u rekonstrukciji i održivom povratku, za što je potrebno osigurati više od milijardu KM.

Na osnovu podataka prikupljenih putem regionalnih centara Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, od nadležnih općinskih službi, kantona, entiteta i Distrikta Brčko i na osnovu ostalih raspoloživih informacija, Ministarstvo je sačinilo pregled izdvajanja finansijskih sredstava za održivi povratak, prema kojem je za ove namjene u 2007. godini, iz svih raspoloživih budžeta, od općinskog do državnog nivoa i donatorskih izvora, planirano izdvajanje oko 171 milion KM.

Predsjedništvo BiH, kao ovlašteni predlagač budžeta, ranije je zaključilo da je dodatna sredstva za rekonstrukciju i održivi povratak moguće osigurati rebalansom budžeta za 2007. godinu, što do sada nije učinjeno.

 

Sarajevo , 23. avgusta 2007. godine

SAOPĆENJE

Ministar za ljudska prava i izbjeglice dr. Safet Halilović, ministar sigurnosti BiH Tarik Sadović i predstavnik UNHCR u BiH Naveed Hussein potpisali su jučer poslije podne u Sarajevu Protokol o međusobnim obavezama u osiguravanju pristupa pravima osoba pod privremenim prihvatom i osoba koje su podnijele zahtjev za azil za vrijeme trajanja statusa privremenog prihvata u BiH.

Protokolom su uređene obaveze potpisnika u osiguravanju prava osoba sa Kosova koje borave u prihvatim centrima “Salakovac”, “Goričani” i “Rakovica”.

Ovaj protokol potpisan je kako bi bio omogućen nesmetan pristup pripadajućim pravima, ali i izvršeno racionaliziranje upotrebe smještajnih kapaciteta za osobe pod privremenim prihvatom i osobe koje su podnijele zahtjev za azil u BiH za vrijeme dok su uživale status privremenog prihvata u BiH.

 

Sarajevo, 24. avgusta 200 7 . godine

SAOPĆENJE

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH svjesno veličine problema sa kojim se više od sedam godina suočavaju Bošnjaci povratnici u Kotorsko i negativnih posljedica koje iz toga mogu proizaći, još jednom apelira na nadležne organe Općine Doboj i Republike Srpske da zabrane i spriječe nelegalnu gradnju na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Bošnjaka.

Ministarstvo za ljudska prava i zbjeglice BiH, povodom protesta Bošnjaka iz Kotorskog ispred zgrade Ureda visokog predstavnika (OHR) u Sarajevu, želi saopćiti da neće odustati od zahtjeva da sve nadležne institucije koje su uključene i odgovorne za rješavanje ovog problema moraju uticati na smirivanje stanja i efikasnim mjerama spriječiti nelagalnu gradnju na području Kotorskog.

Već duže vrijeme Ministar stvo za ljudska prava i izbjeglice BiH nastoji pomoći u rješavanju problema u Kotorsko m koji su nastali usljed izgradnje stambenih objekata raseljenih osoba srpske nacionalnosti sa područja F ederacije BiH , na osnovu dozvole OHR o izuzeću, koja je povučena 2003. godine kada je stupio na snagu Zakon o građevinskom zemljištu RS .

Kako su u posljednje vrijeme zaoštreni međunacionalni odnosi, posebno zbog nelegalne gradnje crkve u Kotorskom, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH je nastojalo uticati na nadležne vlasti u Općini Doboj i Republici Srpskoj da zabrane i spriječe nelegalnu gradnju, pogotovo imajući u vidu dugotrajan sudski i upravni spor u vezi sa zemljištem u Kotorskom.

Nastojeći, u skladu sa svojim nadležnostima, pomoći u rješavanju ovog problema, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH uzima u obzir prava povratnika bošnjačke nacionalnosti i prava raseljenih osoba srpske nacionalnosti sa područja Federacije BiH koji su korisnici građevniskih parcela i koji su započeli izgradnju kuća na prostoru dobojske Mjesne zajednice Kotorsko.

Iako limitirano nadležnošću, u pogledu uticaja na rješavanje sudskih i upravnih postupaka koji su u toku, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH je ranije upućivalo urgenciju nadležnim sudovima u Republici Srpskoj i sada Ustavnom sudu BiH, da ubrzaju postupak odlučivanja po apelacijama Bošnjaka povratnika u vezi sa rješavanjem imovnsko-pravnih sporova oko dodijeljenog zemljišta u Kotorskom.

U proteklom periodu, ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safet Halilović održano je nekoliko sastanaka sa predstavnicima Općine Doboj, građanima i nadležnim službama Općine Doboj i Republike Srpske na kojim nije potignuto rješenje. Također, Ministarstvo još nije dobilo sve tražene relevantne podatke o sadašnjim korisnicima dodijeljenih parcela, kompletne podatke o stepenu izgrađenosti započetih stambenih objekata, kao i podake o statusu imovine raseljenih osoba sa područja Federacije BiH koji su korisnici ovih stambenih objekata. Bez ovih podataka nije moguće pripremiti kompletan i relevantan izvještaj i sa prijedlogom mjera dostaviti ga Vijeću ministara BiH i svim zainteresiranim stranama u ovom predmetu.

 

Sarajevo, 28. avgusta 2007. godine

SAOPĆENJE

Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safet Halilović primio je danas u oproštajnu posjetu ambasadora Islamske Republike Iran u BiH Mohammada Reza Morshed Zadeha, tokom koje su još jednom potvrđeni dobri prijateljski odnosi dvije zemlje.

Ministar Halilović zahvalio je narodu i Vladi Irana na pomoći i podršci koju pružaju BiH, a posebno na pomoći izbjeglicama i povratnicima u našoj zemlji, osobito na održivom povratku.

Ambasador Zadeh je kazao kako će Iran nastaviti pružati pomoć izbjeglicama, raseljenim osobama i povratnicima u BiH.

„U zadnje dvije godine ova pomoć je intenzivirana. U Istočnoj Bosni smo realizirali nekoliko projekata pomoći povratnicima iz oblasti poljoprivrede, te otvorili nekoliko edukacijskih radionica“, kazao je ambasador Zadeh koji krajem ove sedmice odlazi iz BiH.

Ministar Halilović i ambasador Zadeh razmijenili su mišljenja i o ministarskoj konferenciji zemalja Pokreta nesvrstanih, koja će o temi „Ljudska prava i kulturne raznolikosti“ biti održana 4. septembra 2007. godine u Teheranu.

 

Sarajevo, 29. avgusta 2007. godine

SAOPĆENJE

Povodom 30. avgusta, Međunarodnog dana nestalih ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safet Halilović uputio je sljedeću poruku:

“Ujedinjeni narodi su 30. avgust proglasili Međunarodnim danom nestalih.

U više od 40 zemalja svijeta traga se za nestalima i nasilno odvedenima osobama, uglavnom kao posljedica ratnih sukoba.

Bosna i Hercegovina još službeno traga za oko 12.500 osoba od kojih se između 3.000 i 4.000 nalazi u mrtvačnicama kao neidentificirane osobe, a za ostalim osobama se traga i njihova sudbina je nepoznata od rata.

Porodice ne znaju da li su oni za kojima tragaju mrtvi ili živi i ta neizvjesnost uzrokuje neizrecive patnje, otežava pomirenje i ozdravljenje zajednice. Porodice i rodbina nestalih susreću su sa ekonomskim, socijalnim, pravnim i psihičkim problemima povezanim sa njihovim nestankom.

Ministartvo za ljudska prava i izbjeglice BiH nastoji ubrzati proces traženja, ponuditi konkretna zakonska rješanje i pružiti pomoć porodicama nestalih osoba kako bi saznali šta se desilo njihovim sinovima, kćerima, očevima, majkama, djedovima i ostalim rođacima.

U posljednjih pet godina, kontinuirano podsjećamo sve sudionike u ovom procesu na obavezu da pruže informacije o nestalim i obavezu da se sistematski provjerava svaka lokacija gdje bi nestali mogli biti sahranjeni, kako bi bio utvrđen njihov identitet i sudbina.

Proces koji vodi Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, u cjelini gledano, snažno je otvorio mnoga teška pitanja. Formiranjem Instituta za nestale osobe BiH riješeno je pitanje sistemskog uređenja procesa traženja nestalih osoba.

Ostalo je veoma važno pitanje rješavanja statusa porodica nestalih osoba i ostalih žrtava rata o kojem je potrebno postići ne samo politički konsenzus nego i ponuditi konkretano i cjelovito sistemsko rješenje za prostor cijele BiH.

O agoniji ovih osoba najbolje govori činjenica da se ni nakon više od 11 godina ovom procesu ne nazire kraj.

Pozivanje na pravdu i ljudska prava osobama koje su postale žrtve ne znači mnogo. Nerješavanjem ovog pitanja, BiH će se još dugo vremena suočavati sa problemima pravde i pravičnosti, nepovjerenjem i jačanjem netolerancije između pripadnika različitih nacionalnih skupina.

Još jednom apeliramo na sve one koji šute, da progovore istinu o nestalima, da napokon učine taj korak kojim će donijeti mir u tuđe, ali i svoje živote. Apeliramo na sve političke aktere ovog procesa da pronađemo rješenje i za preosta pitanja, kao što su Fond za pomoć porodicama nestalih osoba i rješavanje pitanja jednake zaštite svih porodica i pojedinaca bez obzira na to gdje trenutno žive u BiH”, kaže se u poruci ministra Halilovića.

 

Sarajevo , 31. avgusta 2007. godine

SAOPĆENJE

Vijeće ministara BiH na jučerašnjoj je sjednici, na prijedlog ministra za ljudska prava i zbjeglice BiH dr. Safeta Halilovića, usvojilo informaciju o problemu elektrifikacije stambenih jedinica povratnika.

Prema ovoj informaciji, u 107 općina u BiH 3.009 stambenih jedinica nije elektrificirano, što znači da oko 7.500 povratnika od dvije do šest, a neki čak i deset godina žive bez električne energije. Procijenjeno je da je za saniranje elektro mreže za ove povratnike potrebno osigurati oko 38,8 miliona KM, te da bi ovaj problem mogao biti riješen u naredne tri godine.

Projekti elektrifikacije bit će finansirani zajedničkim učešćem elektroprivreda, Vijeća ministara BiH, entiteta, općina i donatora, a finansijsko učešće može biti osigurano kreditnim zaduženjem učesnika u finansiranju.

Ministar za ljudska prava i izbjeglice s predstavnicima ovih institucija održat će zajednički sastanak kako bi bio utvrđen zajednički program za cjelovito rješenje problema elektrifikacije i utvrđena ciljna godina kada će BiH dostići predratni nivo elektrifikacije.

Vijeće ministara BiH u realiziranju ovih projekata sudjelovat će do 25 posto ukupne vrijednosti projekta, a Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice osigurat će pravni okvir za udruživanje sredstava i njihovo realiziranje putem Fonda za povratak.

Ukupno finansijsko učešće institucija BiH u zajedničkim projektima elektrifikacije lokacija realiziranog povratka iznosit će 9,7 miliona KM, što je 25 posto procijenjih potreba, a učešće na godišnjem nivou iznosit će 3.233.300 KM.

Nakon osiguravanju finansijskih sredstava, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice će javnim pozivom općinama, jednom godišnje, prikupiti projektne prijedloge za elektrifikaciju lokacija realiziranog povratka.

 

Sarajevo, 3. jula 2007. godine

SAOPĆENJE

„Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH razočarano je i iznenađeno odnosom organizatora Konferencije za razvoj Opštine Srebrenica prema ovom ministarstvu.

Naime, na Konferenciju 3. jula 2007. godine nisu pozvani predstavnici nadležnog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Prema članu 12 Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine, Ministartsvo za ljudska prava i izbjeglice je, između ostalog nadležno i za „kreiranje i provođenje politike u BiH u oblasti povratka izbjeglica i raseljenih lica u BiH; projekata rekonstrukcije i obezbjeđenje drugih uslova za održivi povratak“.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH u potpunosti podržava svaku inicijativu za poboljšanje položaja povratnika u Srebrenicu, te tako i održavanje Konferencije za razvoj Opštine Srebrenica, ali još jednom izražava razočarenje odnosom organizatora prema nadležnom državnom Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice.

Uzimajući u obzir nadležnosti Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, ne možemo prihvatiti da državu BiH na Konferenciji za razvoj Opštine Srebrenica predstavlja isključivo i jedino predsjedavajući koordinacijske grupe za Srebrenicu, koga uopće nije imenovalo Vijeće ministara BiH, a koje je za to nadležno, čime se stvaraju nepotrebni paralelizmi u sistemu, protivni Zakonu o ministarstvima BiH“.

Ovo pismo ministar za ljudska prava i izbjeglice dr. Safet Halilović uputio je načelniku Opštine Srebrenica Abdurahmanu Malkiću, rezidentnoj predstavnici UNDP u BiH Christine McNab i predsjedavajućem koordinacione grupe za Srebrenicu Igoru Davidoviću.

 

Sarajevo, 5. jula 2007. godine

SAOPĆENJE

Vijeće ministara BiH na današnjoj je sjednici, na prijedlog ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safeta Halilovića, prihvatilo prijedlog za imenovanje članova Komisije za izbjeglice i raseljene osobe BiH, te utvrdilo prijedlog Odluke o imenovanju ove komisije, koji će biti upućen Predsjedništvu BiH na usvajanje.

Vijeće ministara BiH danas je prihvatilo prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH za imenovanje ministra Halilovića, njegovog zamjenika Slavka Marina, potpredsjednika RS Davora Čordaša i sekretara Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH Dragomira Kovača za članove Komisije za izbjeglice i raseljene osobe BiH.

Ranije su vlade entiteta i Brčko Distrikta BiH imenovali svoje prestavnike u ovu komisiju: ministra za izbjeglice i raseljena lica RS Omera Brankovića, savjetnika predsjednika Vlade RS Miladina Dragičevića, ministra raseljenih osoba i izbjeglica Federacije BiH Edina Mušića, ministra okoliša i turizma Federacije BiH Nevenka Hercega i koordinatora u kabinetu gradonačelnika Brčko Distrikta BiH Mihajla Jovanovića.

Vijeće ministara BiH pozvat će šefove misija UNHCR, OHR i OSCE u BiH da imenuju svoje predstavnike, koji će učestvovati u radu Komisije kato posmatrači.

Status posmatrača u Komisiji imaju i organizacije i udruženja koja se bave pitanjima izbjeglica i raseljenih osoba u BiH, koje će na prijdlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH imenovati Predsjedništvo BiH.

Prema Zakonu o izbjeglicama i raseljenim osobama, Komisija je, između ostalog, nadležna za odobravanje projekata rekonstrukcije i povratka, nadzor nad finansijskom realizacijom odobrenih projekata rekonstrukcije i povratka, davanje smjernica za izradu podzakonskih akata kojima se regulira rad i organizacija Fonda za povratak.

Imenovanje Komisije je preduvjet za početak rada na odabiru konkretnih projekata rekonstrukcije u svrhu povratka u ovoj godini.

 

Sarajevo, 6. jula 2007. godine

SAOPĆENJE

Resorni ministri za izbjeglice i raseljene osobe sa nivoa BiH i entiteta, sa predstavnikom Vlade Brčko Distrikta BiH i u prisustvu predstavnika OHR i UNHCR, na danas održanom sastanku, koji je organizirao ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safet Halilović, dogovorili su se o potrebi ubrzavanja provedbe druge faze CEB projekta, čiji je cilj rekonstrukcija stambenih jedinica korisnika kolektivnih centara i alternativnog smještaja na području BiH.

Projekat se finansira iz kredita Razvojne banke Vijeća Evrope (CEB).

Ministri su pozdravili jučerašnje utvrđivanje prijedloga Odluke o imenovanju Komisije za izbjeglice i raseljene osobe BiH na sjednici Vijeća ministara BiH, na osnovu čega će Predsjedništvo BiH imenovati ovu komisiju.

Entitetski ministri za izbjeglice i raseljene osobe Edin Mušić i Omer Branković usaglasili su se i o prioritetima za drugu fazu projekta CEB, koje je predložilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Ministri su, također, saglasni da bi korekcije u proceduri implementacije projekta, značajno uticale na efikasnost i ubrzavanje realizacije projekta CEB u BiH, a sa konačnim ciljem obnove oko 1.100 objekata.

 

Sarajevo, 11. jula 2007. godine

SAOPĆENJE

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH predlaže da nadležni organi Općine Doboj donesu privremenu mjeru, odnosno odluku o potpunoj zabrani bilo kakve gradnje u Trnovu polju na parcelisanom zemljištu, dok u potpunosti ovaj predmet ne bude riješen .

Građani Mjesne zajednice Kotorsko obratili su se ponovno Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH i zatražili intervenciju kod nadležnih organa Općine Doboj, s obzirom na to da je nastavljena gradnja kuća u Kotorskom -Trnovo polje na parcelama koje su predmet spora između građana i Općine Doboj od 2000. godine, kaže se u pismu koje je ministar za ljudska prava i izbjeglice dr. Safet Halilović uputio Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske i načelniku Općine Doboj.

“Gradnjom kuća u Trnovu polju za građane srpske nacionalnosti nastavlja se pritisak na bošnjačko povratničko stanovništvo. Građani Kotorskog, osim što trpe nelegalnu gradnju, izlaženi su komplikovanim sudskim procesima i procesu uništavanja poljoprivrednog zemljišta i njegovom pretvorbom u građevinsko, čime se trajno nanosi nenadoknadiva šteta na privatnim nekretninama i usložnjvaju međunacionalni odnosi”, kaže se u pismu..

„Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice u saradnji sa OHR nastoji doprinijeti rješavanju ovog problema, te će predložiti mjere koje bi zaustavile dosadašnju praksu diskiminacije stanovništva Kotorskog i ugrožavanje održivog povratka, jer se bošnjačko stanovništvo nalazi na kraju strpljenja i zahtijeva osiguravanje osnovnih ljudskih prava bez diskriminacije u pogledu raspolaganja i pristupa vlastitoj imovini i imovini koju su koristili prije rata“, kaže se u pismu ministra Halilovića.

 

Sarajevo, 17. jula 2007. godine

SAOPĆENJE

Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safet Halilović jučer je polije podne razgovarao sa delegacijom prijedorske Mjesne zajednice (MZ) Kozarac, koju je predvodio predsjednik Savjeta ove MZ Ekrem Hadžić.

„U oblasti povratka napravili smo dobre rezultate, ličnim ulaganjima obnovili kuće, elektro-mrežu, put.., ali da bi Kozarac postao mjesto ugodnog življenja trebamo obnoviti vodovodnu mrežu i Dom zdravlja“, kazao je Hadžić i dodao da o zdravlju oko 10.000 povratnika trenutno brine jedan ljekar koji ordinira u zgradi Osnovne škole.

Hadžić je kazao da su Vlada Federacije BiH i donatori obećali pomoć u rekonstrukciji Doma zdravlja.

Prema njegovim riječima, gorući problem je rekonstrukcija trideset godina stare vodovodne mreže.

„Općina Prijedor će finansirati svega pet posto od planiranih potreba za rekonstrukciju vodovoda“, kazao je Hadžić.

Ministar Halilović je odao priznanje povratnicima u Kozarac, rekavši da kao žrtve genocida i „pioniri“ povratka, te zbog ličnog ulaganja u obnovu zaslužuju punu pažnju nadležnih institucija, među kojima će biti i državno Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice.

Tokom susreta razgovarano je i administrativnom ustroju Kozarca, koji bez obzira na to što sa 30 posto sredstava učestvuje u budžetu Općine Prijedor, nema zadovoljavajući tretman.

 

Sarajevo , 17. jula 2007. godine

SAOPĆENJE

Osuda napada na episkopa Hrizostoma

Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safet Halilović najoštrije osuđuje fizički napad na vladiku bihaćko-petrovačkog Hrizostoma kao kukavički i huliganski čin i traži od nadležnih policijskih organa da djeluju efikasno, te otkriju počionice i privedu ih pravosudnim organima.

Ovaj neželjeni incident ne smije uticati na sigurnost bilo kojeg građanina u bilo kojem dijelu BiH, te njegova ljudska, vjerska i druga prava, pogotovo na prava povratnika i njihov nesmetani život i rad u bilo kojoj sredini.

Očekujemo da nadležni organi vlasti učine sve kako bi onemogućili ponavljanje ovakvih slučajeva, te da prema vinovnicima budu poduzete sve zakonske sankcije.

 

Sarajevo, 18. jula 2007. godine

SAOPĆENJE

O rješavanju višegodišnjeg problema sa kojim se suočavaju povratnici u Kotorsko, jučer poslije podne u Sarajevu ministar za ljudska prava i izbjeglice dr. Safet Halilović razgovarao je sa predstavnicima Općine Doboj, entiteskih ministarstva za izbjeglice i raseljene osobe, općina Zavidovići i Maglaj, te predstavnicima Ureda visokog predstavnika (OHR) i predstavnicima Srba i Bošnjaka koji žive u ovom dobojskom naselju.

Tokom dvosatnog razgovora iznesena je geneza problema sa kojima se suočavaju Bošnjaci povratnici u Kotorsko, ali i Srbi kojima su dodijeljene parcele za izgradnju kuća na poljoprivrednom bošnjačkom zemljištu.

Slučaj Kotorsko epilog će dobiti na Ustavnom sudu BiH, a ministar Halilović je kazao kako će intervenirati da u što kraćem roku ovaj slučaj bude riješen na pravičan način, u skladu sa zakonskim normama i evropskim pravnim standardima kada su u pitanju privatno vlasništvo i temeljna ljudska prava.

Sugovornici su se složili da je ovo komplikovan problem i da su od samog početka učinjenje greške, te da odugovlačenje rješavanja ovog problema može izazvati pogoršanje sigurnosne situacije u Kotorskom.

Također je rečeno da je problemom Kotorsko i politički manipulirano, te da su administracije Republike Srpske i Općine Doboj opstruirale rješavanje ovog problema.

 

Sarajevo, 23. jula 2007. godine

SAOPĆENJE

Ministar za ljudska prava i izbjeglice dr. Safet Halilović i predsjednica nevladine organizacije „Djeca stubovi svijeta“ Fatima Hukić potpisali su danas u Sarajevu Memorandum o razumijevanju o pokroviteljestvu manifestacije „Mi, djeca BiH, u BiH i dijaspori“, koja će biti održana ove sedmice u okviru „Dana BiH dijaspore“.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH je prihvatilo pokroviteljstvo ove manifestacije, čiji je cilj sklapanje poznanstava i širenje prijateljstava među djecom u BiH i dijaspori.

Ministar Halilović je podržao održavanje manifestacije „Mi, djeca BiH, u BiH i dijaspori“ i kazao kako će Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH biti partner nevladinom sektoru u formuliranju potreba djece i mladih ljudi kako u BiH tako i u dijaspori.

Hukić je kazala kako prvi put organiziraju manifestaciju na kojoj će se okupiti djeca iz BiH i dijaspore i dodala kako se nada da će postati tradicionalna.

„Manifestacija, koja će biti održana 25. jula 2007. godine u Sarajevu u okviru Dana BiH dijaspore, najbolji je način povezivanja naše djece koja žive u BiH i van njenih granica. Želimo da ova poznanstva prerastu u prijateljstva i da djeca nakon ove manifestacije ostanu u trajnoj komunikaciji“, kazala je Hukić.

 

Sarajevo, 24. jula 2007. godine

SAOPĆENJE

Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safet Halilović sa saradnicima danas je u Sarajevu sa šefom Misije OSCE u BiH Douglasom Davidsonom, novim predstavnikom UNHCR u BiH Naveed Hussainom i predstavnikom Evropske komisije u BiH Michaelom Dochertyem razgovarao o rezultatima ostvarenim unutar procesa regionalne saradnje u oblasti višesmjernog povratka raseljenih osoba i izbjeglica.

Projekat regionalne saradnje, popularno nazvan 3x3, pokrenut je prije dvije godine potpisivanjem „Sarajevske deklaracije“ kojom su se tri zemlje (Hrvatska, Srbija i BiH) obavezale zajednički raditi na rješavanju izbjegličko-raseljeničkih pitanja u regionu.

Nakon osamostaljenja, Crna Gora postala je dio ovog procesa koji se danas zove 3x4. Veliku podršku procesu daju OSCE, Evropska komisija i UNHCR i današnji sastanka bio je dobra prilika analizirati ostvarene rezultate i utvrditi način kako unaprijediti ovaj proces.

Predstavnici tri međunarodne organizacije jedinstveni su u ocjeni da je BiH učinila sve na političkom i tehničkom nivou da se ovaj važni proces nesmetano odvija.

Sa druge strane, predstavnici ovih oragnizacija preuzeli su obavezu nastaviti rad na rješavanju otvorenih pitanja u regionu, a sve radi pripreme ministarskog sastanka na kojem bi trebale biti usvojene konačne „mape puta“ za svaku zemlju posebno, kao i „zajednička provedbena matrica“.

 

Sarajevo, 26. jula 2007. godine

SAOPĆENJE

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Nikola Špirić ponovno je odbio u dnevni red današnje sjednice uvrstiti Prijedlog odluke o odobravanju finansijskih sredstava za održavanje manifestacije „Dani BiH dijaspore“, koji je prodložio ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safet Halilović.

Ministar Halilović podsjeća da je Prijedlog odluke, uz sva prethodna potrebna mišljenja, dobio podršku Odbora za unutarnju politiku Vijeća ministara.

Predsjedavajući Špirić i ministar Puhalac bili su protiv uvrštavanja Prijedloga ove odluke u dnevni red današnje sjednice i time blokirali mogućnost efektivne saradnje Vijeća ministara BIH sa Svjetskim savezom dijaspore (SSD) BiH tokom održavanja manifestacije „Dani BiH dijaspore“, koja je počela jučer u Sarajevu.

Ovakav postupak predsjedavajućeg Špirića izražava njegovo negiranje problema sa kojima se suočava više od milion prognanih i raseljenih bh. građana u dijaspori, odnosno blokiranje poštivanja njihovih ljudskih prava u pogledu povratka, dvojnog državljanstva, kulturne i privredne saradnje sa maticom. Dakle, sami legitimitet ove kategorije građana BiH.

Ovakav samovoljni akt predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH stvara pogrešnu predodžbu o negativnom odnosu i nebrizi BiH o skoro četvrtini njenih građana koji žive izvan domovine, a čiji je on čelnik izvršne vlasti, koja treba raditi na rješavanju vitalnih pitanja više od milion građana BiH koji imaju status dijaspore.

Prema Prijedlogu odluke o odobravanju finansijskih sredstava za održavanje manifestacije „Dani BiH dijaspore“ , predviđena je jednokratna finansijska pomoć od 15.000 KM za organiziranje i održavanje manifestacije „Dani BiH dijaspore“.

 

Sarajevo, 30. jula 2007. godine

SAOPĆENJE

Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safet Halilović danas je u Sarajevu sa delegacijom Sudana, koju je predvodio ministar Azhari Eltigani Aead El Sayed, razgovarao o političkim i drugim prilikama u ove dvije zemlje i mogućnostima njihove saradnje.

Nakon što su razmijenili informacije o aktuelnom stanju u BiH i Sudanu, ministri Halilović i El Sayed su konstatirali da bogata iskustva obje zemlje govore o državama i narodima koji su njegovali mir, toleranciju i suživot i spremni su te univerzalne vrijednosti širiti diljem svijeta.

Ministar Halilović je kazao kako je BiH zahvalna vladi i narodu Sudana za podršku koju su joj pružali, te dodao da postoji interesovanje za proširivanje i unapređenje saradnje dvije zemlje u oblasti privrede, kao i mogućnosti da privredni subjekti iz BiH dobiju priliku za značjane poslove u Sudanu. Razgovarano je i saradnji u oblasti obrazovanja, kulture i dr..

Ministar El Sayed je prihvatio inicijativu za produbljivanje saradnje dvije zemlje, ali je zatražio pomoć BiH, kao evropske zemlje, u širenju istinitih informacija o Sudanu, kao i uklanjanju predrasuda i dezinformacija koje su često prisutne u zapadnim zemljama.

U delegaciji Sudana su uz ministra El Sayeda bili direktor Instituta Kartum za arapski jezik Abdelrahim Ali Mohamed Ibrahim, šef Ureda za međunarodne odnose Elfatih Mokhtar Mohamed Hamad i direktor Fonda za povratak OIC En-Nur Swar Eddahab.

 

Sarajevo, 31. jula 2007. godine

SAOPĆENJE

U Srebrenici moramo napraviti vidljive korake kako bismo ohrabrili Srebreničane da se vrate u svoj grad, kazao je izaslanik visokog predstavnika za Srebrenicu Clifford Bond jučer poslije podne u Sarajevu tokom razgovora sa ministrom za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safetom Halilovićem i njegovim saradnicima.

„Srebrenica nije samo problem povratka. Cilj nam je stvoriti socijalne i ekonomske uslove da ovaj grad postane mjesto ugodnog življenja za one koji su se vratili i da motiviramo ostale Srebreničane za povratak“, kazao je bivši amarički ambasador u BiH i dodao kako u tom poslu vidi značajnu ulogu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Ministar Halilović je kazao kako će se Ministarstvo na čijem je čelu maksimalno, u okviru svoje koordinirajuće nadležnosti, uključiti u aktivnosti u vezi sa povratkom i održivim povratkom u Srebrenicu.

„Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i u programu za Srebrenicu mora imati značajnu ulogu, onu koja mu je zakonski propisana“, kazao je ministar Halilović.

„Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice ima iscrpne podatke o svakom žitelju Srebrenice, bez obzira na to gdje on trenutno boravi“, kazao je pomoćnik ministra Mario Nenadić i ponudio ambasadoru Bondu pristup ovim podacima.

Na sastanku je, također, rečeno da je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice zajedno sa NGO „Merci Corps“ sačinilo projekat osposobljavanja zajednice za pokretanje biznisa u Srebrenici.

Također, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice vrši monitoring projekta obnove kuća za povratnike u 100 općina u BiH, među kojima je i Srebrenica.

 

Sarajevo, 1. juna 2007. godine

SAOPĆENJE

Vijeće ministara BiH na jučerašnjoj je sjednici, na prijedlog ministra za ljudska prava i izbjeglice dr. Safeta Halilovića, usvojilo Prijedlog osnova za pristupanje Opcionom protokolu uz UN Konvenciju protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kazni.

Ovaj dokument bit će upućen Predsjedništvu BiH na usvajanje.

Bosna i Hercegovina je potpisom i ratifikacijom UN Konvencije protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kazni preuzela obavezu i za pristupanje dodatnim protokolima.

S tim u vezi, UN Komitet protiv torture preporučio je BiH potisivanje, odnosno ratificiranje Opcionog protokola uz UN Konvenicju protiv torture.

Prijedlog Osnova za pristupanje ovom protokolu sačinjen je uz saglasnost vlada entiteta i Disktrikta Brčko, te je usaglašen sa normama međunarodnog ugovornog prava i međunarodnim pravnim standardima iz ove oblasti.

Prema ovom protokolu, svaka država članica je dužna uspostaviti na državnom nivou jedno ili više tijela za sprječavanje torture ili drugih surovih, nehumanih ili ponižavajućih postupaka ili kazni.

Cilj ovog protokola je i uspostaviti sistem redovnih posjeta koje će provoditi neovisna međunarodna i državna tijela mjestima na kojima se nalaze osobe lišene slobode, kako bi spriječili torturu i druge surove, nehumane i ponižavajuće postupke ili kazne.

 

Sarajevo, 7. juna 2007. godine

SAOPĆENJE

Ministar za ljudska prava i izbjeglice dr. Safet Halilović uputio je, nakon sastanka Monitoring tima interresornih ministara, usaglašeni prijedlog Akcionog plana Vijeću ministara BiH, kojim bi započeo proces provedbe predsjedničke izjave Vijeća sigurnosti UN o decertificiranim policajcima.

Na jučerašnjem susretu ministra Halilovića i ministra pravde BiH Bariše Čolaka sa komesarom za ljudska prava Vijeća Evrope Thomasom Hammarbergom konstatirano je da je Akcioni plan realističan i održava potrebne korake kojim bi bio riješen problem decertificiranih policajaca. Akcioni plan Monitoring tima podržala su i entitetska ministarstva unutrašnjih poslova.

Akcioni plan upućen je na današnju sjednicu Vijeća ministara BiH na usvajanje i provedbu. Akcionim planom je, između ostalog predviđeno provođenje internog procesa za izbor na radna mjesta u svim nadležnim policijskim službama u BiH u kojima su ranije bili zaposlenih decertificirani policajci, koji ispunjavaju uslove za podnošenje aplikacija.

Također, predviđeno je osnivanje ili aktiviranje komisija za izbor u svim nadležnim policijskim službama u BiH u kojima su ranije bili zaposleni decertificirani policajci koji ispunjavaju uslove za podnošenje aplikacija.

U međuvremenu je Vijeću ministara BIH, ministrima Haliloviću, Čolaku i ministru sigurnosti BiH Tariku Sadoviću upućeno mišljenje Ureda visokog predstavnika (OHR) koje dovoditi u pitanje ponuđene modalitete rješenja problema decertificiranih policajaca, zbog čega je cjelokupna tačka dnevnog reda ostavljena za sljedeću sjednicu Vijeća ministara kako bi bile obavljene potrebne konsultacije.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH smatra, imajući višegodišnji uvid u sve finese i greške u rješavanju problema decertificiranih policajaca, da osporavanje ponuđenog Akcionog plana i odlaganje provođenja ponuđenih rješenja predstavlja korak unazad u realiziranju predsjedničke izjave Vijeća sigurnosti UN i kočnicu osiguranju ljudskih prava decertificiranih policajaca.

 

Sarajevo, 8. juna 2007. godine

SAOPĆENJE

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH iznenađeno je današnjom izjavom premijera Republike Srpske Milorada Dodika u kojoj on „ponovno“ ukazuje na potrebu sklapanja sporazuma između Vijeća ministara BiH i Srpske pravoslavne crkve (SPC).

Neinformiran ili zlonamjeran, tek Dodik još jednom obmanjuje javnost izjavom „da od svih tradicionalnih vjerskih zajednica u BiH još jedino SPC nema takav sporazum“.

Vijeće ministara BiH na jučerašnjoj je sjednici usvojilo Osnovni ugovor između SPC i Bosne i Hercegovine, a ovakav sporazum BiH je ranije sklopila sa Vatikanom, koji još nije ratificiran.

Dakle, potpuno su netačne tvrdnje premijera RS, jer su tek u pripremi ovakvi, tipski sporazumi sa Islamskom zajednicom i Jevrejskom zajednicom u BiH.

 

Sarajevo, 10. juna 2007. godine

SAOPĆENJE

Imenovanjem Upravnog odbora Instituta za nestale osobe (INO) BiH, ova neovisna stručna institucija od javnog interesa na državnom niovu, može u punom kapacitetu nastaviti aktivnosti.

Naime, Vijeće ministara BiH je na posljednjoj sjednici, na prijedlog ministra za ljudska prava i izbjeglice dr. Safeta Halilovića, u Upravni odbor INO BiH imenovalo Jasminku Džubur, Ivu Juričevića i Branu Dursuna na peiod od četiri godine i Jadranku Duraković, Zorana Perkovića i Dušana Šehovca na period od dvije godine.

Prema Zakonu o nestalim osobama BiH, koji je stupio na snagu krajem 2004. godine, uspostavljen je Institut za nestale osobe BiH koji će u potpunosti objediniti rad dosadašnjih entitetskih komisija za traženje nestalih osoba. Suosnivači INO BiH su Vijeće ministara BiH i Međunarodna komisija za nestale osobe (ICMP).

Jedna od najvažnijih aktivnosti Instituta za nestale osobe BiH je formiranje Centralne evidenciije o nestalim osobama u BiH (CEN BiH), odnosno stvaranje elektronske baze podataka o svim nestalim osobama iz BiH, koja će sadržavati centralizirane podatke o identitetu nestalih osoba, mjestu i okolnostima nestanka i ostale informacije koje su važne za utvrđivanje identiteta i traženje nestalih osoba u BiH.

CEN BiH će, također, objediniti sve raspoložive podatke o nestalim osobama iz svih ostalih relevantnih izvora, kao što su podaci entitetskih komisija i podaci koje je u proteklom periodu sakupljao Međunarodni komitet Crvenog križa (ICRC), a koji jedino mogu biti predati institucijama BiH, što je u ovom slučaju INO BiH.

U budžetu institucija BiH za ovu planirano je 6,5 miliona KM za rad Instituta za nestale osobe BiH.

 

Sarajevo, 15. juna 2007. godine

SAOPĆENJE

Nismo u potpunosti zadovoljni onim što je u posljednje četiri godine uradio Fond za povratak izbjeglica u BiH Organizacije islamske konferencije, ali ćemo nastojati u narednom periodu uraditi mnogo više, kazao je sinoć u Sarajevo predsjednik Upravnog odbora Fonda katarski zvaničnik Sheikh Abd Al-Aziz Abd Al-Rahman Al-Thani tokom susreta sa ministrom za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safetom Halilovićem.

„Mi očekujemo od BiH konkretne projekte, koje je moguće realizirati i koji će osigurati održivi povratak u bilo kojem dijelu BiH“, kazao je Al-Thani i dodao kako će uskoro u našu zemlju doputovati predstavnici tri najjače katarske humanitarne organizacije koji žele vidjeti koje su prioritetne potrebe povratnika.

Ministar Halilović je kazao kako Ministarstvo za ljudska prava BiH ima centraliziranu bazu podataka, pregled potreba povratnika i pripremljene projekte iz različitih oblasti.

Ministar Halilović je upoznao katarskog zvaničnika o stanju u oblasti povratka i još jednom podsjetio da je naredni četverogodišnji period ključan za realizaciju Anexa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma.

„Mi vodimo bitku sa vremenom, ali i sa nedostatkom sredstava koja su nam potrebna da osiguramo povratak oko 130.000 naših građana koji se žele vratiti u svoje domove. Sami to ne možemo uraditi i zato nam je potrebna pomoć svih prijateljskih zemalja i sa istoka i sa zapada“, kazao je ministar Halilović.

 

Sarajevo, 20. juna 2007. godine

SAOPĆENJE

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH intenzivirat će diplomatske aktivnosti prema vlastima Republike Slovenije, kako bi konačno bio riješen pravni status oko 200.000 građana porijeklom iz BiH koji žive u ovoj zemlji, zaključeno je tokom sastanka jučer u Sarajevu ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safeta Halilovića i njegovog zamjenika Slavka Marina sa predsjednikom Bošnjačkog kulturnog saveza u Sloveniji Hasanom Bačićem i predstavnikom Saveza srpskih društava u ovoj zemlji Sašom Gajićem.

„O problemima građana u Sloveniji porijeklom iz BiH upoznat ćemo Predsjedništvo BiH, Vijeće ministara i naše predstavnike u evropskim institucijama i predložit ćemo intenziviranje diplomatskih aktivnosti kako bi konačno oni dobili status nacionalne manjine u Sloveniji“, kazao je ministar Halilović.

Bačić i Gajić su, zastupajući interese i Saveza hrvatskih društava, kazali kako nisu ugrožena njihova individualna prava, ali se već 15 godina bore za priznavanje pravnog statusa i poštivanje kolektivnih prava.

„Nas Srba, Hrvata i Bošnjaka nema niti u jednom slovenskom zakonu, mi pravno tamo ne postojimo“, kazao je Bačić i pojasnio da sva tri društva, okupljena u koordinaciju, traže pravo na dopunske škole na svom jeziku, pristup sredstvima javnog informiranja i podršku djelovanju kulturnih društava.

Slovenska zvanična politika dobila je negativnu ocjenu Evropske komisije za borbu protiv rasizma i netrpeljivosti (ECRI).

ECRI u svom trećem izvještaju o Sloveniji navodi da pripadnici manjina iz država bivše Jugoslavije doživljavaju diskriminaciju kako u javnom tako i u privatnom sektoru. U ovom izvještaju nepovoljno je ocijenjeno finansiranje društava, mogućnost očuvanja maternjeg jezika, kulture i tradicije građana iz država nastalih raspadom Jugoslavije.

U Sloveniji status nacionalne manjine imaju samo Mađari i Italijani, koji se kvalificiraju kao „autohtone manjine“, dok se drugi označavaju kao „situacione manjine“.

 

Sarajevo , 21. juna 2007. godine

SAOPĆENJE

Vijeće ministara BiH na jučerašnjoj je sjednici, na prijedlog ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safeta Halilovića, usvojilo Državnu strategiju za borbu protiv nasilja nad djecom 2007-2010.

Usvajanjem ovog dokumenta BiH je potvrdila svoju opredijeljenost za zaštitu djece i njihovih prava, te pokazala da je spremna poštivati i ispunjavati obaveze koje je preuzela potpisivanjem niza međunarodnih dokumenata iz oblasti zaštite prava djece.

Strategija je u najvećoj mjeri usmjerena na uspostavljanje trajnog i održivog sistema praćenja problema nasilja nad djecom i kontinuirano planiranje mjera za suzbijanje nasilja nad djecom na nivou države.

U Državnu strategiju uključeni su osnovni standardi zaštite djece: zabrana bilo kojeg vida diskriminacije, obavezna intervencija, podrška porodici, djelovanje u najboljem interesu djeteta, povjerljivost podataka, zaštita ličnosti djeteta i postizanje efektivne zaštite.

U izradi Strategije učestvovali su predstavnici državnih ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, civilnih poslova, sigurnosti, pravde, entitetska ministarstva socijalne politike, zdravlja, unutarnjih poslova, obrazovanja i nauke, te pedagoški zavodi, odgovarajuće institucije Brčko Distrikta BiH, centri za socijalni rad, fakulteti.

Učešćem ovih institucija osigurana je koordinacija i komunikacija svih nadležnih institucija i nevladinog sektora.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, koje će pratiti primjenu Strategije, planira formirati Odjel za prava djeteta, koji će pružati podršku u provedbi velikog broja međunarodnih konvencija i protokola, Akcionog plana za djecu do 2010. i svih ostalih dokumenata od značaja za zaštitu dječijih prava.

 

Sarajevo , 26. juna 2007. godine

SAOPĆENJE

Monitoring tim interresornih ministara predložit će Vijeću ministara BiH da vladama entiteta, kantona i Distriktu Brčko uputi na direktnu primjenu predsjedničku izjavu Vijeća sigurnosti UN o decertificiranim policajcima, zaključeno je na današnjem sastanku Minitoring tima kojim je predsjedavao ministar za ljudska prava i izbjeglice dr. Safet Halilović.

Na sastanku kojem su prisustvovali i ministar pravde BiH Bariša Čolak, feredalni ministar unutarnjih poslova Muhidin Alić, predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i promatrači iz Ureda visokog predstavnika, raspravljano je i opravdanosti daljeg rada Monitoring tima, s obzirom na to da će predsjednička izjava biti upućena na primjenu nadležnim policijskim organima na svim nivoima u BiH.

Odluku o nastavku rada Monitoring tima donijet će Vijeće ministara BiH, kojem će za ovosedmičnu sjednicu biti dostavljen prijedlog zaključka sa današnjeg sastanka.

Prema zaključcima sa današnjeg sastanka Monitoring tima, nadležni policijski organi su dužni provesti predsjedničku izjavu Vijeća sigurnosti UN, koja se odnosi na usvajanje, odnosno izmjenu i dopunu zakona o policijskim službenicima, a Vijeće ministara BiH će o provedbi predsjedničke izjave redovno izvještavati Vijeće sigurnosti UN.

 

Sarajevo , 26. juna 2007. godine

SAOPĆENJE

U organizaciji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH jučer je u Sarajevo održano savjetovanje, kojem su prisustvovali načelnici ili predstavnici tridesetak gradova i općina iz cijele BiH, u kojima živi znatna populacija Roma.

Učesnici ovog savjetovanja, uz iznesene rezultate koje su postigle pojedine općine i probleme sa kojima se suočavaju, podržali su izradu akcionih planova iz oblasti zdravstvene žaštite, zapošljavanja i stanovanja.

Bosna i Hercegovina, kao potpisnica Okvirne konfencije za zaštitu prava nacionalnih manjina Vijeća Evrope i nakon, prije godinu dana usvojene Strategije BiH za rješavanje problema Roma, ima obavezu izraditi tri akciona plana za provođenje ovog dokumenta.

Radi se o akcionim planovima iz oblasti zdravstvene zaštite, zapošljavanja i stanovanja, čije je donošenje preduslov da se BiH uključi u Dekadu inkluzije Roma, međunarodnu inicijativu država Jugoistočne Evrope za popravljanje ukupnog socijalnog položaja romske nacionalne manjine u tim državama.

Procjenjuje se da u BiH živi između 50 i 80 hiljada Roma i upravo bi rješavanje problema u oblasti zdravstvene zaštite, obrazovanja, zapošljavanja i stanovanja znatno poboljšalo njihov položaj.

 

Sarajevo, 27. juna 2007. godine

SAOPĆENJE

Na današnjoj zajedničkoj konstituirajućoj sjednici Upravnog i Nadzornog odbora Instituta za nestale osobe BiH za predsjedavajuću Upravnog odbora u narednih osam mjeseci izabrana je Jasminka Džumhur, a za predsjedavajućeg Nadzornog odbora u istom periodu izabran je Milan Anđić.

Članovi Upravnog odbora Instituta za nestale osobe BiH su: Jasminka Džumhur, Ivo Juričević, Brano Dursun, Jadranka Duraković, Zoran Perković i Dušan Šehovac.

Članovi Nadzornog odbora Instituta su: Milan Anđić, Vlatko Dugandžić i Sead Muminović.

Kolegij direktora Instituta čine Milan Bogdanić, Amor Mašović i Marko Jurišić.

 

Sarajevo, 28. juna 2007. godine

SAOPĆENJE

Vijeće ministara BiH na današnjoj je sjednici, na prijedlog ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safeta Halilovića, donijelo odluku o finansijskoj podršci obilježavanju 11. jula 1995 – 12. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice.

Prema ovoj odluci, iz tekuće rezerve budžeta institucija BiH za 2007. godinu za ovu namjenu bit će izdvojeno 100.000 KM.

Zahtjev za odobravanje ovih sredstava podnio je Organizacioni odbor za obilježavanje 11. jula 1995 -12. godišnjice genocida nad Bošnjacima „sigurne zone“ UN Srebrenica i ukop oko 500 identificiranih žrtava iz jula 1995. godine.

Vijeće ministara BiH i u ranijem je periodu pružalo finansijsku podršku Organizacionom odboru za obilježavanje 11. jula 1995. godine.

 

Sarajevo, 29. juna 2007. godine

SAOPĆENJE

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH zahvalno je UNHCR i njegovom dosadašnjem predstavniku u BiH Jamesu Lynchu na svemu što su učinili u BiH baveći se izuzetno humanim radom, kazao je ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safet Halilović tokom današnjeg oproštajnog susreta za Jamesom Lynchom.

„Samo u prošloj godini UNHCR je učestvovao u izgradnji oko 6.000 stambenih jedinica za povratnike“, kazao je ministar Halilović i dodao kako je posebno zahvalan UNHCR i Lynchu na pomoći u raspuštanju kolektivnih centara.

„UNHCR je bez ograničenja i uslovljavanja, kao istinski prijatelj naše zemlje, bio uvijek u funkciji pomoći povratnicima, kao jednoj od najranjivijih grupa u BiH“, kazao je ministar Halilović.

Uz ocjenu dobre dugogodišnje saradnje sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Lynch je kazao kako mu je, na odlasku žao što, uprkos dobrim rezultatima, nije urađeno još i više.

„U BiH ima još važnih poslova i mojem nasljedniku, koji dolazi sljedeće sedmice, predstoji nastavak aktivnosti u rješavanju pitanja privremenog prihvata, dalje pomoći u izgradnji domova za povratnike, te u reviziji Strategije provedbe Anexa 7 Dejtonskog sporazuma“, kazao je Lynch.

 

Sarajevo, 3. maja 2007. godine

SAOPĆENJE

Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safet Halilović najoštrije osuđuje napad na Bošnjake povratnike u gatačko selo Branilovići i očekuje od policije i pravosudnih organa Republike Srpske da uhaspe i primjereno kazne sve vinovnike ovog teškog izgreda.

„U potpunosti svjesni situacije u kojoj se nalaze povratnici, a koju karakteriziraju teški socijalni i ekonomski uslovi, najoštrije osuđujemo napad na povratnike Bošnjake u gatačkom selu Branilovići, sijanje straha i nesigurnosti koji dodatno otežavaju njihov život “, smatra ministar Halilović.

Podsjećajući da je pravo na povratak jedno od osnovnih ljudskih prava, ministar Halilović dodaje da su institucije na svim nivoima u BiH obavezne poštivati ovo pravo i zato očekuje primjerene sankcije prema svima koji ga ugrožavaju.

„Pravo i odlučnost Bošnjaka u Branilovićima da ostanu u svojim kućama obavezuje institucije Republike Srpske da im, prije svega, stvore sigurno okruženje za život i svojim djelovanjem potvrde da su odlučne spriječiti dalje zastrašivanje povratnika. Ovaj napad, organiziran u vrijeme praznika, još jedan je pritisak na Bošnjake da odustanu od povratka ili napuste svoja višestoljetna ognjišta“, smatra ministar Halilović.

 

Sarajevo, 4. maja 2007. godine

SAOPĆENJE

„Pred Evropskim sudom za ljudska prava trenutno se vodi oko 400 postupaka protiv BiH, što dovoljno govori o značaju uloge zastupnika Vijeća ministara BiH pred ovim sudom“, kazao je ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safet Halilović jutros u Sarajevu otvarajući konferenciju „Uloga zastupnika/agenta Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava“.

Ministar Halilović je podsjetio da je prva presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Jeličić protiv BiH donesena krajem oktobra prošle godine, te da je prošao rok za njeno izvršenje.

Konferencija, koju su organizirali Generalni direktorat za ljudska prava Vijeća Evrope, Ured Vijeća Evrope u Sarajevu i Ured zastupnika Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava, značajno će doprinijeti jačanju uloge bh. zastupnika i Ureda zastupnika.

Iskustva u radu Suda i iskustva pojedinih evropskih zemalja, učesnicima Konferencije prenijeli su predstavnica Generalnog direktorata za ljudska prava Vijeća Evrope Svetlana Kostadinova-Schall, ad hoc sudija na Evropskom sudu za ljudska prava Vincent Coussirat-Coustere i zastupnik Vlade Italije pred Evropskim sudom za ljudska prava Francesco Crisafulli.

Konferenciji je prisustvovao i specijalni predstavnik generalnog sekretara Vijeća Evrope u BiH Tim Cartwright.

 

Sarajevo , 4. maja 2007. godine

SAOPĆENJE

U povodu huliganskog nastraja na porodicu Milice Eraković i njenog supruga Milana Burijana u centru Tuzle, jer takve vrste uznemiravanja mogu poprimiti elemente raspirivanja međunacionalne netrpeljivosti i narušavanja multietničkog koncepta života svih građana na cijelom prostoru BiH, ministar za ljudska prava i izbjeglice dr. Safet Halilović insistira da policijski i pravosudni organi Tuzlanskog kantona poduzmu sve potrebne mjere za zaštitu ljudskih prava i dostojanstvenog života svih građana tog kontona neovisno od njihove nacionalne, vjerske ili druge pripadnosti.

“Huliganstvo, nasilje, različite vrste uznemiravanja i drugi oblici ugrožavanja mira i integriteta života građana zaslužuju najozbiljniji tretman nadležnih organa i odgovarajuće sankcije prema akterima takvih događanja. Samo jednakim tretmanom i poštivanjem punih ljudskih prava svih građana BiH, kao i porodice Eraković-Burijan u Tuzli, moguće je osigurati evropski put BiH i prosperitet države, te postići svjetske standarde u zaštiti ljudskih prava”, smatra ministar Halilović.

 

Sarajevo, 9. maja 2007. godine

SAOPĆENJE

Udruženja decertificiranih policajaca Federacije BiH i Republike Srpske (RS) trebala bi početkom sljedeće sedmice Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH dostaviti svoj nacrt akcionog plana za realizaciju „predsjedničke izjave“ Vijeća sigurnosti UN, koja je donesena 30. aprila 2007. godine, dogovoreno je tokom današnjeg razgovora ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safeta Halilovića sa predstavnicima udruženja decertificiranih policajaca Federacije BiH i RS Ramom Sulićem i Nenadom Starčevićem.

„Danas smo analizirali dokument Vijeća sigurnosti UN i raspravaljali o aktivnostima koje treba poduzeti kako bi bila realizirana 'predsjednička izjava'. Za razliku od početne euforije, konstatirali smo da je ovo veoma složen problem i da ćemo zajednički morati što hitnije poduzeti niz aktivnosti, prije svega izmjenu zakonske regulative, a potom u saradnji sa entitetskim i kantonalnim ministarstvima unutarnjih poslova dogovarati načine povratka na posao decertificiranih policajaca koji zadovoljavaju kriterije za policijsku službu“, kazao je ministar Halilović.

Predstavnici udruženja decertificiranih policajaca su u kritičkoj analizi „predsjedničke izjave“ kazali kako ona, ipak, predstavlja okvir za rješavanje njihovih višegodišnjih problema, te kako od domaćih vlasti očekuju realizaciju dokumenta Vijeća sigurnosti UN.

Za 15. maj 2007. godine dogovoren je novi sastanak ministra Halilovića i predstavnika udruženja na kojem će biti raspravljanao o akcionom planu za realizaciju „predsjedničke izjave“, koji će biti upućen Vijeću ministara BiH.

 

Sarajevo , 21. maja 2007. godine

SAOPĆENJE

Vlada Republike Turske želi pomoći Srebreničanima da se vrate u svoj grad i tamo ostanu, kazao je turski ambasador u BiH Bullent Tulun tokom današnjeg susreta sa ministrom za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safetom Halilovićem.

Ovaj razgovor organiziran je povodom dolaska delegacije Republike Turske u BiH, koja će u naredna dva dana posjetiti Srebrenicu kako bi sagledali ekonomsku i socijalnu situaciju u ovom gradu.

“Delegacija, koju čine stručnjaci iz oblasti zdravstva i poljoprivrede, dolazi u BiH prema instrukcijama turskog premijera. Naš prioritet je osigurati povratnicima u Srebrenicu bolju zdravstvenu zaštitu i pomoći im u održivom povratku”, kazao je ambasador Tulun.

Ministar Halilović je zahvalio Vladi Republike Turske na sveukupnoj pomoći BiH i posebno pozdarvio dolazak turske delegacije u posjetu Srebrenici.

“Stav Republike Turske da treba pomagati i ohrabrivati povratak i ostanak Srebreničana u njihovom gradu je i naš stav. Međutim, moramo dozvoliti žrtvama genocida da se na legalan način bore za svoja prava, prije svega za poštivanje presude Međunarodnog suda pravde i poništavanje rezultata genocida”, kazao je ministar Halilović.

Sagovornici su suglasni da je u Srebrenici, ali i u regionu istočne Bosne potrebno stvoriti siguran ambijent za sve ljude koji tamo žive, posebno povratnike.

 

Sarajevo , 22. maja 2007. godine

SAOPĆENJE

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice nastavit će sarađivati sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA), posebno u vezi sa projektom pomoći održivom povratku na područje Srebrenice, kazao je ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safet Halilović tokom današnjeg razgovora sa direktorom JICA za Bliski Istok i Evropu Juro Chikaraishi.

“Povratak izbjeglica je veliki problem u BiH, ali i naš imeprativ da bi se ova zemlja vratila u normalno stanje. Zbog toga smo zahvalini Vladi Japana na kontinuiranoj pomoći održivom povratku”, kazao je ministar Halilović.

Chikaraishi, čija je ovo prva posjeta BiH, kazao je da je vlada njegove zemlje putem JICA u našoj zemlji do sada realizirala projekte vrijedne 300 miliona dolara.

On je ministra informirao o pilot-projektu pomoći području Srebrenica-Skelani, koji traje već godinu dana, a kreiran je tako da pomogne održivi povratak, odnosno stimulira razvoj poljoprivrede na bazi saradnje poljoprivrednika na širem području.

 

Sarajevo, 24. maja 2007. godine

SAOPĆENJE

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice sa žaljenjem konstatira da nije bilo dovoljno razumijevanja na posljednjoj sjednici Vijeća ministara BiH za usvajanje odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Instituta za nestale osobe u BiH.

Uprkos insistiranju resornog ministra, ova odluka nije dobila potrebnu većinu glasova u Vijeću ministara BiH, jer su predsjedavjući Nikola Špirić i neki članovi Vijeća ministara BiH tražili poništavanje rezultata konkursa i odabira članova Upravnog odbora.

Odluka nije usvojena, iako su u Prijedlogu odluke bila sadržana imena tri prvoplasirana kandidata iz sva tri konstitutivna naroda, te tri drugoplasirana kandidata koje je predložila Međunarodna komisija za nestale osobe.

Na ovaj način, zbog potrebnog vremena za novu konkursnu proceduru i odabir, Institut za nestale osobe u BiH neće biti u mogućnosti raditi još određeno vrijeme, iako su u budžetu institucija BiH za ove namjene osigurana sredstva od 6,5 miliona KM:

 

Sarajevo, 25. maja 2007. godine

SAOPĆENJE

Ukoliko za Bosnu i Hercegovinu budu odobrena sredstva iz UNDP-Španskog fonda za postizanje Milenijumskih razvojnih ciljeva, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH na čelu sa ministrom dr. Safetom Halilovićem aktivno će biti uključeno u realizaciju programa iz oblasti ravnopravnosti spolova i osnaživanja žena, rečeno je tokom razgovora ministra Halilovića sa rezidentnom predstavnicom UNDP u BiH Christine McNab, zamjenicom predstavnika UNICEF u BiH Deborah McWhinney i gender program menadžericom UNDP Klelijom Baltom.

McNab je informirala ministra Halilovića da će tim UN agencija u BiH aplicirati za sredstva Španskog fonda, te kako će rezultati aplikacije biti poznati polovinom jula ove godine.

Prema riječima McWhinney, program iz oblasti ravnopravnosti spolova i osnaživanja žena fokusiran je na harmoniziranje zakonske regulative, uvođenje gendera u sve oblasti javnog i društvenog života, jačanje položaja žena u ekonomiji, jačanje uloge žena u donošenju odluka i unapređenje osnovnih usluga za žene i djecu.

Ministar Halilović je podržao ovaj program i dodao da su, zahvaljujući angažiranju UN agencija i Agencije za ravnopravnost spolova BiH, ciljevi jasno postavljeni.

 

Sarajevo, 28. maja 2007. godine

SAOPĆENJE

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vijeće Roma BiH će intenzivirati aktivnosti kako bi bili realizirani projekti važni za poboljšanje položaja Roma u našoj zemlji, rečeno je tokom današnjeg susreta ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safeta Halilovića i predstavnika Vijeća Roma BiH Fehima Osmanovića i Derve Sejdića.

Vijeće Roma insistira na imenovanju koordinatora za izradu akcionih planova iz oblasti stanovanja, zapošljavanja i zdravstvene zaštite, formiranje Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH i uspostavu vijeća nacionalnih manjina pri Parlamentarnoj skupštini BiH.

Ministar Halilović je kazao kako je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH pokrenulo aktivnosti na realizaciji ovih planova.

„Uskoro ćemo imenovati koordinatora za izradu akcionih planova, a u fazi formiranja su Odbor za Rome pri Vijeću ministara BiH i vijeće nacionalnih manjima pri Parlamentu BiH“, kazao je ministar Halilović.

Također, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice inicirat će sastanak sa svim načelnicima općina u BiH u kojima žive te Romi, te pokrenuti inicijativu za što hitnije rješavanje problema u vezi sa romskim naseljem u Butmiru.

 

Sarajevo , 29. maja 2007. godine

SAOPĆENJE

Ministar Halilović posjetio Klinički centar Sarajevo

Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safet Halilović posjetio je danas Klinički centar Sarajevo , gdje je sa direktorom prof. dr. Farisom Gavrankapetanovićem i njegovim saradnicima razgovarao o stanju i funkcioniranju Kliničkog centra, te teškoćama u radu.

U razgovoru su istaknuti veliki rezultati koje kontinuirano ostvaruje 3.500 zaposlenih u Kliničkom centru, od ratnih, nadljudskih napora u zbrinjavanju svih kojima je zdravstvena zaštita bila potrebna, pa sve do danas kada je ovaj centar izrastao u vodeći, renomirani, multidisciplinarni zdravstveni sistem u BiH.

Ali je i konstatirano da vrhunski stručni kadrovski potencijal i rezultati nerijetko bivaju dovedeni u pitanje zbog nedovoljno sinhronizirane brige i ispunjavanja obaveza različitih nivoa vlasti u oblasti zdravstva u pogledu finansiranja, prevelikog administriranja, kao i izostanak državne potpore efikasnom funkcioniranju Kliničkog centra.

I pored svih teškoća u radu, ovaj centar postiže vrhunske rezultate u medicinskom zbrinjavanju građana, stručnom i naučnom usavršavanju svojih kadrova, kao i stalnom saradnjom Centra sa najuspješnijim zdravstvenim institucijama u svijetu.

 

Sarajevo, 2. aprila 2007. godine

SAOPĆENJE

Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safet Halilović i ambasadorica Republike Grčke u BiH Constantina Mauroskelidou razgovarali su danas u Sarajevu o mogućnostima proširivanja saradnje dvije zemlje, posebno u oblastima održivog povratka u BiH i unapređenju ljudskih prava.

Ministar Halilović je informirao grčku ambasadoricu o stanju u oblasti povratka, koje dodatno opterećuje nedostatak sredstava, te predložio aktivnije uključivanje Republike Grčke u rješavanje ovog problema.

Ambasadorica Mauroskelidou je kazala kako razumije razmjere ovog problema i složila se sa ministrovom ocjenom da je predstojeći četverogodišnji period ključan za potpunu realizaciju Anexa 7 Dejtonskog sporazuma.

Sagovornici su se složili o inicijativi da bude pokrenuta konkretna saradnja između Ministarstva za ljudska prava BiH i odgovarajućeg ministarstva Republike Grčke, radi finansijske podrške održivom povratku u BiH.

Tokom susreta je konstatirano kako BiH i Republika Grčka imaju dobre odnose, a jedan od simbola te dobre saradnje je obnova zgrade vlade BiH, koju je finansirala Vlada Grčke.

Ambasadorica je informirala ministra da će ceremonija završetka obnove ove zgrade biti obavljena 31. maja ove godine, a toj ceremoniji će prisustvovati visoka delegacija Vlade Grčke.

 

Sarajevo , 3. aprila 2007. godine

SAOPĆENJE

Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safet Halilović i delegacija Saveza logoraša BiH, koju je predvodio predsjednik Saveza Murat Tahirović razgovarali su jučer poslije podne o načinima rješavanja statusa ove kategorije građana BiH.

Prema Tahirovićevim riječima, za Savez i logoraše najbitnije je donošenje državnog zakona o žrtvama torture, koji bi eliminirao sadašnje stanje diskriminacije i izjednačio prava ove kategorije na cijelom prostoru BiH.

Ministar Halilović je kazao kako će uskoro pokrenuti aktivnosti na izradi nacrta zakona o žrtvama torture.

“Nadam se da ćemo u najkraćem roku ponovno staviti u funkciju interresornu radnu grupu, koja je imenovana u oktobru prošle godine i zadužena je za izradu nacrta zakona o žrtvama torture”, kazao je ministar Halilović.

Ministar Halilović je kazao kako posebno razmijevanje ima za logoraše povratnike u Republiku Srpsku i sve probleme sa kojima se suočavaju.

“Nama predstoji veoma važan posao na harmoniziranju zakonske regulative u oblastima zdravstevne i socijalne zaštite, rada i zapošljavanja, te obrazovanja, o čemu je postignut politički dogovor na nivou Federacije BiH, što je potrebno učiniti i sa resornim ministarstvima RS”, kazao je ministar Halilović.

 

Sarajevo, 4. aprila 2007. godine

SAOPĆENJE

Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safet Halilović i delegacija Saveza udruženja invalida Federacije BiH, koju je predvodio predsjednik ovog saveza Zijad Arapčić razgovarali su tokom susreta u Sarajevu o načinima rješavanja problema sa kojima se suočava ova kategorija građana BiH.

Prema Arapčićevim riječima, neratni invalidi su diskriminirani u odnosu na ratne, te je stoga predložio donošenje državnog zakona o osobama sa invaliditetom, formiranje vijeća invalida na državnom nivou i potpisivanje i ratificiranje UN rezolucije o osobama sa onesposobljenjem.

Ministar Halilović je kazao kako razumije položaj ove kategorije građana BiH.

„Diskriminacija postoji i moramo je eliminirati“, kazao je ministar Halilović i dodao da će Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH u saradnji sa Savezom udruženja invalida pokrenuti aktivnosti koje će uticati na izjednačavanje prava invalida.

Prema riječima ministra Halilovića, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH već je pokrenulo aktivnosti za potpisivanje i ratificiranje UN rezolucije o isobama sa onesposoljenjem, te izradi strategije i akcionog plana za formiranje vijeća za osobe sa invaliditetom.

Ministar je podsjetio da su u toku i aktivnosti na harmoniziranju zakona entiteta u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite, zapošljavanja, obrazovanja.

xxx

Ministar Halilović je primio i delegaciju Udruženja Krajišnika, koju je predvodio predsjednik Upravnog odbora Udruženja Adem Borić.

Borić je ministra Halilovića upoznao o problemima sa kojima se suočavaju Krajišnici povratnici u svoje domove svih nacionalnosti.

Naglašeni su problemi održivosti povratka i ugroženosti nekih osnovnih ljudskih prava, naročito u pogledu zdravstvene i socijalne zaštite, obrazovanja, zapošljavanja.

Navedeni su primjeri neostvarivanja prava iz radnog odnosa mnogih Krajišnika koji su radili u Hrvatskoj i Sloveniji.

Udruženje je višenacionalno i spremno je, kao nevladina organizacija, aktivno učestvovati u rješavanju svih problema povratničke populacije.

 

Sarajevo, 5. aprila 2007. godine

SAOPĆENJE

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH u potpunosti podržava zahtjev porodica identificiranih žrtava rata sa područja Općine Bratunac da njihove posmrtne ostatke ukopaju u haremu džamije u ovom gradu, kazao je ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safet Halilović tokom sinoćnjeg razgovora sa šefom Misije OSCE u BiH Douglasom Davidsonom i višim zamjenikom visokog predstavnika Peterom Bas-Backerom.

„Jedina opcija je udovoljiti zahtjevu porodica žrtava i omogućiti im da posmrtne ostatke 98 identificiranih nestalih osoba polovinom maja ove godine ukopaju u haremu džamije u Bratuncu“, kazao je ministar Halilović i dodao kako lokalna administracija, odbijajući prvo zahtjev, a potom i žalbu porodica žrtava ne šalje dobru poruku.

„Naprotiv, ovakva odluka može uzrokovati podizanje međunacionalnih tenzija, što u ovom trenutku ne bi odgovaralo nikome ko želi dobro ovoj zemlji“, kazao je ministar Halilović i dodao kako ne postoje stvarne zapreke za ukop žrtava u haremu bratunačke džamije.

Ministar je uručio obimnu dokumenatciju o ovom slučaju međunarodnim zvaničnicima u nadi da će se aktivno uključiti u rješavanje ovog problema.

Davidson i Bas-Backer su pokazali spremnost da autoritetom organizacija koje predstavljaju pomognu porodicama žrtava da na dostojanstven način ukopaju svoje najmilije

 

Sarajevo, 6. aprila 2007. godine

SAOPĆENJE

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice želi biti partner Kongresu Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA) u rješavanju svih problema sa kojima se suočavaju naši građani u dijaspori, kao i u jačanju njihovih veza sa matičnom zemljom, rečeno je tokom susreta ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safeta Halilovića i predstavnika KBSA Emira Ramića i dr. Muhameda Saračevića.

Predstavnici KBSA su dobili podršku ministra Halilovića za dalje djelovanje na očuvanju identiteta Bošnjaka u SAD i Kanadi, te za čvršće ekonomske veze naših građana sa matičnom zemljom.

Sagovornici su saglasni da postoji snažan trend opadanja interesovanja za učešće bh. građana u dijaspori na izborima u BiH.

Na prvim poslijeratnim izborima učestvovalo je više od 450.000 glasača u dijaspori, a na prošlogodišnjim općim izborima tek nesto više od 20.000.

Predstavnici KBSA su tokom sastanka predložili izmjenu Izbornog zakona BiH koja bi značila jednostavniji sistem glasanja, te kao ideju spomenuli on-line glasanje bh. građana u dijaspori.

 

Sarajevo , 12. aprila 2007. godine

SAOPĆENJE

Vijeće ministara BiH danas je, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, uputilo pismo podsekretaru za mirovne operacije UN Jean-Marie Guehennu u vezi sa rješavanjem problema decertificiranih policajaca.

U pismu se navodi da vlasti BiH “nastoje doprinijeti iznalaženju konstruktivnog i provodivog rješenja koje je sa naše strane utemeljeno na osnovu široko vođenih konsultacija sa predstavnicima međunarodne zajednice u BiH i koje djelimično uključuje stavove Vencijanske komisije, udruženja decertificiranih policajaca i posljednje zvanične zaključke Vijeća ministara BiH, koje je u osnovi vođeno suverenom obavezom institucija BiH da svim građanima osiguraju djelotvornu pravnu zaštitu u pogledu povrede ljudskih prava”.

“Vlasti BiH garantiraju da će uspostaviti jedinstveno tijelo, koje će kontrolirati Vijeće ministara BiH, a koje će biti obavezno da provede pravilnu proceduru i primjenjivati kriterije selekcije i regrutovanja kako bi osigurale isključenje onih koji nemaju lični integritet i koji se ne uklapaju u međunarodne standarde neophodne za rad na provođenju zakona. Vlasti BiH će, također, uz punu saglasnost udruženja decertificiranih policajaca, nastojati izdvojiti pojedine slučajeve koji neće proći kriterije selekcije i regrutovanja (zbog nastanka novih okolnosti, smrti ili drugog zaposlenja), a koji će imati pravo na poravnanje bez prava ponovnog zaposlenja”, kaže se u pismu.

 

Sarajevo, 13. aprila 2007. godine

SAOPĆENJE

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH podržalo je godišnji plan rada UNICEF-a za ovu godinu, a kako je uobičajeno taj plan su potpisali ministar za ljudska prava i izbjeglice BIH dr. Safet Halilović i predstavnica UNICEF-a u BiH June Kunugi.

Ministar Halilović je kazao kako su planirane aktivnosti UNICEF-a u skladu sa obavezama Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH koje proizlaze iz Konvencije o pravima djeteta i aktivnostima u okviru Akcionog plana za djecu do 2010. godine.

UNICEF-ov plan je fokusiran na jačanje kapaciteta na državnom nivou radi osiguranja efikasne zaštite djece od bilo kojeg oblika diskriminacije, a posebno uloge državnih institucija u ovoj oblasti.

Predviđeno je da ove aktivnosti budu realizirane u dvije faze, a ukupna vrijednost projekata pomoći je 500.000 eura.

 

Sarajevo , 14. aprila 2007. godine

SAOPĆENJE

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i UNDP nastavit će zajedničke aktivnosti na osiguravanju održivog povratka, unapređenju ljudskih prava i jačanju kapaciteta za provedbu ovih aktivnosti, rečeno je tokom susreta ministra za ljudska prava i izbjeglice dr. Safeta Halilovića i rezidentne predstavnice UNDP u BiH Christine McNab i njenog zamjenika Stefana Priesnera.

Tokom susreta je rečeno kako je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, između ostalog imalo snažnu podršku UNDP u izradi državne Strategije povratka, koja će biti ažurirana ove godine, odnosno bit će snažnije naznačena potreba osiguravanja održivog povratka.

Jedna od važnih zajedničkih aktivnosti je i projekat SUTRA, u okviru kojeg značajno mjesto zauzima izgradnja kapaciteta u lokalnim zajednicama koje su osposobljene za realizaciju programa, rečeno je tokom susreta.

Ministar Halilović i predstavnici UNDP su posebno istakli kako je potrebno jače i brže ekonomski razvijati Srebrenicu, što bi istovremno značilo i stvaranje uvjeta za održivi povratak.

Na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice za Srebrenicu je osigurano deset miliona KM u budžetu institucija BiH za ovu godine, a prema riječima predstavnika UNDP u ovu regiju je u posljednje četiri godine, putem Razvojnog programa UN uloženo 25 miliona KM.

Ministar Halilović je sugerirao još snažniju podršku UNDP-a procesu deminiranja u BiH koji je usko povezan za procesom povratka, jer ima naselja u kojima je sa jedne strane ulice tek obnovljena povratnička kuća, a sa druge strane minsko polje.

 

Sarajevo, 20. aprila 2007. godine

SAOPĆENJE

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH traži od općinske administracije u Doboju da ukloni temelje crkve nezakonito izgrađene na privatnoj zemlji Bošnjaka u naselju Trnovo polje u Kotorskom.

“S obzirom na to da su istekli zakonom predviđeni rokovi za izvršenje rješenja o uklanjanju temelja crkve, još jednom urgiramo da u vezi sa ovim pitanjem bude ispoštovan zakon”, kaže se u pismu koje je ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safet Halilović uputio načelniku Općine Doboj Obrenu Petroviću.

U posljednjih mjesec dana ministar Halilović je dva puta pismeno intervenirao kod lokalne i administracije Republike Srpske da poštuju odluke koje su oni donijeli i uklone temelje crkve u Trnovom polju, te konačno ponište građavinske dozvole izdate Srbima u Kotorskom za gradnju kuća na privatnom poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Bošnjaka.

U posljednjem pismu ministar Halilović navodi da efikasnim djelovanjem vlasti u Doboju može biti postignuto konačno i pravično rješenje višegodišnjih problema u Kotorskom, te vraćeno povjerenje Bošnjaka u rad lokalne administracije.

Ovo pismo uslijedilo je nakon razgovora ministra Halilovića sa Asimom Đuherićem, Mehom Zečevićem i Zijadom Zečevićem i drugim Kotoranima u Sarajevu, koji su ogorčeni diskriminatorskim odnosom općinskih vlasti u Doboju prema Bošnjacima povratnici u Kotorsko.

 

Sarajevo , 20. aprila 2007. godine

SAOPĆENJE

Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safet Halilović uputio je pismo predsjedniku i premijeru Republike Srpske Milanu Jeliću i Miloradu Dodiku povodom obilježavanja 62. godišnjice proboja posljednje grupe logoraša iz koncentracionog logora Jasenovac.

“Vrijednost života svakog ljudskog bića je Božji dar, koji ni jedna ideologija, ni jedna politika ne mogu i ne smiju dovoditi u pitanje niti koristiti za političke manipulacije i u druge slične svrhe.

Jasenovačke žrtve fašizma, pripadnici mnogih naroda Srba, Jevreja, Bošnjaka, Roma i drugih, zaslužuju puni pijetet, poštovanje i podsjećanje na njihovu žrtvu, a počinioci tog zločina zaslužuju svaku osudu i pamćenje tog zločina”, kaže se u pismu ministra Halilovića..

“Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH izražava zahvalnost svima koji doprinose i omogućavaju održavanje komemorativnih skupova žrtvama jesenovačkih i drugih logora i daju punu podršku da se ovaj, kao i svi drugi zločini prema nevinim, sačuvaju od zaborava i izvuku potrebne pouke”, navodi se u pismu.

“Na kraju, moram izraziti žaljenje što organizatori obilježavanja godišnjice nisu protokolom predvidjeli i vjerski dio odavanja počasti žrtvama i prema pravilima islamske zajednice, kao što je predviđena molitva za pripadnike srpske pravoslavne, jevrejske i romske zajednice, što praktično isključuje da pripadnici muslimanske zajednice prisustvuju i aktivno učestvuju u ovom činu komemoracije”, kaže se u pismu ministra Halilovića.

 

Sarajevo , 20. aprila 2007. godine

SAOPĆENJE

Ministar za ljudska prava i izbjeglice dr. Safet Halilović sa saradnicima susreo se danas u Sarajevu sa komesarom za ljudska prava Vijeća Evrope Thomasom Hammarbergom i njegovim saradnicima s kojim je razmotrio elemente “predsjedničke izjave” Vijeća sigurnosti UN, koja treba poslužiti kao okvir i osnova za razrješenje pitanja decertificiranih policajaca u BiH.

Tokom razgovora postignut je visok stepen usaglašenosti, iako ima određeni broj pitanja različitog pristupa rješavanju ovog problema.

Međutim, današnji kontakti i pojašnjena i sutrašnji susret komesara za ljudska prava Vijeća Evrope sa decertificiranim policajcima trebali bi osigurati konačnu osnovu koju će sadržavati “predsjednička izjava” Vijeća sigurnosti UN, čime bi otpočeo proces rješavanja problema decertificiranih policajaca u svim njegovim aspektima: od otvaranja procedure za prijem policajaca u policijske službe, preko izmjene zakona koji će omogućiti rješenje svih spornih pitanja do pitanja kompenzacija, nadoknada i drugih vidova satisfakcije za decertificirane policajce.

 

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, Trg Bosne i Hercegovine 1