www.mhrr.gov.ba
SISTEMATIZACIJA
ORGANIZACIJA
IZBJEGLICE, RASELJENI I
STAMBENA POLITIKA
LJUDSKA PRAVA
ISELJENISTVO
OBNOVA, RAZVOJ, MONITORING I RC
KONTAKTSlužbeni telefoni i E-mail adrese Ministarstva

Kabinet ministra Safeta Halilovića
++ 387 33 202 – 600; fax: 206 140
kabmin@mhrr.gov.ba

Šef Kabineta:

Mirsad Huseinbašić

Savjetnici:

Zijada Đapo e-mail: zijada.djapo@mhrr.gov.ba
Šefik Rizvanović e-mail sefik.rizvanovic@mhrr.gov.ba
Zlatko Hadžidedić

Kabinet zamjenika ministra Slavko Marina
++ 387 33 703 917
kabzmin@mhrr.gov.ba

Sekretar Ministarstva Dragomir Kovač
++ 387 33 206 - 274
kabzmi@mhrr.gov.ba

Sektor za opšte, pravne i finansijsko - materijalne poslove
++ 387 33 713 - 611

Sektor za izbjeglice iz BiH i raseljene osobe u BiH
++ 387 33 667-061
izbjeg@mhrr.gov.ba

Sektor za ljudska prava
++ 387 33 206 - 655
ljudprav@mhrr.gov.ba

Sektor za obnovu, razvoj, monitoring i RC
++ 387 33 443 - 015
projekt@mhrr.gov.ba

Sektor za iseljeništvo
++ 387 33 206 - 669
iseljen@mhrr.gov.ba

 

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, Trg Bosne i Hercegovine 1