www.mhrr.gov.ba
SISTEMATIZACIJA
ORGANIZACIJA
IZBJEGLICE, RASELJENI I
STAMBENA POLITIKA
LJUDSKA PRAVA
ISELJENISTVO
OBNOVA, RAZVOJ, MONITORING I RC
KONTAKT


JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva-prijava za dodjelu u zakup stambenih jedinica u opštini Srebrenica – Potočari, izgrađenih u okviru pilot programa
„Socijalno stanovanje u BiH“

Nacrt revidirane Strategije BiH za provedbu Aneksa VII DMS

OBAVIJEST O OBJAVI JAVNIH POZIVA
ZA DOBIVANJE POMOĆI U OBNOVI I POVRATKU (.pdf)

STAMBENI I URBANI PROFIL Bosne i Hercegovine
Slika razaranja, oporavka i razvojnih perspektiva (.pdf)

HOUSING AND URBAN PROFILE of Bosnia and Herzegovina
An Outline of Devastations, Recovery and Development Perspectives (.pdf)

UPOREDNA ANALIZA pristupa pravima izbjeglica i raseljenih osoba

.pdf Bosanski .pdf Hrvatski .pdf Srpski .pdf Engleski

Bilten 2005

JAVNI POZIV izbjeglicama iz BiH, raseljenim osobama u BiH
za registriranje prijava potencijalnih korisnika pomoći za rekonstrukciju i povratak

- Rok za prijave je otvoren .pdf

OBRAZAC PRIJAVE/IZJAVE .pdf Bosanski Hrvatski Srpski

Priručnik o azilu u BiH

 

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, Trg Bosne i Hercegovine 1