www.mhrr.gov.ba
SISTEMATIZACIJA
ORGANIZACIJA
IZBJEGLICE, RASELJENI I
STAMBENA POLITIKA
LJUDSKA PRAVA
ISELJENISTVO

OBNOVA, RAZVOJ, MONITORING I RC

KONTAKT
 
ELEKTRIFIKACIJA
 
Projekat integriranog lokalnog razvoja
ILDP


JAVNI POZIV
općinama i gradovima u BiH za dostavu Prijedloga za izradu projekata elektrificiranja lokacija/objekata realiziranog povratka u BiH
/Projektni prijedlog/
(bosanski, hrvatski, srpski jezik)

Aplikacioni formular/ Prijedlog za izradu projekata elektrificiranja lokacija/objekata realiziranog povratka u BiH (Projektni prijedlog)
(bosanski, hrvatski, srpski jezik)

MANUAL on procedures in implementation of reconstruction
and return projects in BiH

PRIRUČNIK za provođenje procedura u realizaciji projekata
rekonstrukcije i povratka u BiH

ADRESAR REGIONALNIH CENTARA sa imenima zaposlenih

Memorandum o razumijevanju o priključenju stambenih objekata povratnika na Elektrodistribucijsku mrežu u BiH - download pdf document

Radi obezbjeđivanja uslova za odriživi povratak izbjeglica iz BiH i raseljenih osoba u BiH u njihova ranija mjesta prebivališta u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu BiH), te s tim u vezi potrebom za sveobuhvatnim, jasnim informacijama dostupnim svim izbjeglicama iz BiH i raseljenih osoba u BiH kao i ostalom domicilnom stanovništvu, dostupnim informacijama o mogućnostima, uslovima i kriterijima dobijanja kredita u cilju obezbjeđenja zapošljavanja u privatnom ili državnom sektoru i mogućnostima samozapošljavanja u mjestima prijeratnog prebivališta Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH / u daljem tekstu: Ministarstvo / , Fondacija za održivi razvoj Federacije BiH (u daljem tekstu OdRaz), Fond za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske , Sarajevska razvojna regionalna agencija, Udruženje mikrofinansijskih organizacija u BiH, Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, Federalni zavod za zapošljavanje Sarajevo, / u daljem tekstu : Potpisnici / Sarajevu zaključili su PROTOKOL O MEĐUSOBNOJ SARADNJI (PDF - cijeli dokument)

 

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, Trg Bosne i Hercegovine 1